חכי"ם ואנשי ציבור במעמד חנוכת לשכתו הזמנית של ממלא מקום ראש העיר אלעד, שמואל גרוסברד • צילום: משה גולדשטיין