הבחור יעקב ישראל פז שנעצר על שלא התייצב בלשכת הגיוס שוחרר ממעצרו • עם שחרורו נערכו לכבודו ולכבוד נצחון התורה קבלת פנים • הבחור עלה למעונם של גדולי ישראל אשר חיזקו את ידיו על הציות לדעת רבותיו • גלריה נרחבת ממצלמתו של שמואל דריי

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (1)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (2)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (3)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (4)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (5)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (6)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (7)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (8)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (9)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (10)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (11)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (12)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (13)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (14)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (15)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (16)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (17)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (18)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (19)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (20)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (21)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (22)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (23)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (24)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (25)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (26)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (27)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (28)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (29)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (30)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (31)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (32)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (33)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (34)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (35)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (36)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (37)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (38)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (39)

בחור עצור גיוס שוחרר ביקר אצל גדולי ישראל. צילום שמואל דריי (40)