הרה"ר הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בירך את ברכת האילנות יחד עם רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ' בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו של נשיא המדינה שמעון פרס • לפני המעמד העניק הרה"ר הגר"י יוסף לנשיא המדינה את הסט המלא של ספרו 'ילקוט יוסף' • צילום: אהרן והב-חדשות 24

נשיא המדינה שמעון פרס ברך היום את ברכת האילנות הנאמרת פעם אחת בשנה בימי חודש ניסן בגינת בית הנשיא בירושלים, יחד עם הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף ורב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ.

הנשיא פרס, ששב מביקור ממלכתי באוסטריה, אמר לאחר ברכת האילנות כי אמר ליהודי אוסטריה שביום בו יקראו את התנ"ך כמו שקוראים עיתון יומי- אז באמת נדע את הגאולה, כלשונו.

לאחר מעמד ברכת האילנות סיפר הרב יצחק יוסף לנשיא פרס כי אביו מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל סיפר על התקופה בה למד עמו רמב"ם הלכות דעות, כי הבחין בכך ששמעון פרס הוא עילוי עצום הרוחש כבוד ללומדי תורה, והיום קיים הרב הראשי לישראל את צוואת אביו והעניק לנשיא המדינה את ספרי ההלכה שחיבר עד היום.

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (1)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (2)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (3)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (4)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (6)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (7)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (8)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (9)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (10)

אהרן והב

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (12)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (13)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (15)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (16)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (17)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (18)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (19)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (20)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (21)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (22)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (23)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (24)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (25)

ברכת האילנות הרבנים הראשיים בגינת בית הנשיא ובהשתתפותו. צילום אהרן והב-חדשות 24 (27)