בישיבת "נועם התורה" נעלו את זמן -חורף באווירת התעלות וסיפוק מהישגי והתקדמות בחורי הישיבה • הבחורים שיגעו בלימוד התורה זכו גם למלגה נאה כ"פירותיהן בעולם הזה"

בר"ח ניסן התקיימה בהיכל ישיבה"ק נועם התורה מסיבה מיוחדת לרגל סיום מסכת גיטין, והצטיינותם המיוחדת של עשרות מתלמידי הישיבה, שעמדו בכור המבחן על כל המסכת עד בורייה. וכן בציון סיום לימוד טוש"ע הלכות בשר וחלב, התחלת החזרה הגדולה לרגל מבחני או"ה.

את המעמד פתח ר"מ הישיבה והמנהל רוחני מורינו הגרי"י רבינוביץ מאנטוורפן, את המשא המרכזי נשא האורח הבעל דרשן המופלא הרב חיים דוד גרוסמן מחשובי בוגרי הישיבה, שהאיר לבחורי החמד את האור הגדול שהם זוכים לשהות בו, בנועם התורה, תחת הדרכתו הצמודה של ענק הרוח ראש הישיבה מורינו הגרמ"מ הכהן שפרן שליט"א. כן ציין את העליה המבורכת הניכרת בישיבה מאז הצטרפותו של הר"מ והמנהל רוחני הרב רבינוביץ לצוות הישיבה הנעלה והמרומם. כן העלה על נס את יגיעת התורה האמיתית הניכרת בין כתלי הישיבה לכל באיה שעריה, בכל עת רואים את הבחורים הוגים ועוסקים בתורה בכל כוחם.

לאחר סיומי המסכת, כובדו הבחורים הנבחרים אשר עמלו במיוחד, לכבד את המעמד בנאומיהם.

את המלגות הגבוהות לבחורי החמד חילק המג"ש הרה"ג רבי דוד הלברשטאם שליט"א בן האדמו"ר מגארליץ וראש כולל ביליץ.

את משא הנעילה נשא ראש הישיבה הגאון הרב מנדל שפרן שליט"א, שעמד בדבריו על עבידנא יומא טבא לרבנן.

במשך שעה ארוכה רקדו הבחורים בעוז שמחים בשמחת התורה וביגיעתה.

הר''מ והמנהל רוחני הרה''צ רבי יחיאל יהושע רבינוביץ מאנטווערפען בנאומו

משא ראש הישיבה

ראש הישיבה הגרמ''מ שפרן באמרית הקדיש

ראש הישיבה והמג''ש הרב הלברשטאם מגארליץ בחלוקת הפרסים למצטיינים

בחלוקת המלגות

הבחור ברוך שלום וואהב נואם

הבחור יעקב יהושע ויזל נואם