הראשל"צ הגר"י יוסף קיים את מצוות שילוח הקן בשעת לילה בעת דגירת האם • לאחר מכן דרש הראשל"צ במשך שעה ארוכה בענייני המצווה וטעמה • צילום: שוקי לרר