ההתפתחות הטכנולוגית הביאה עמה שורה ארוכה של שאלות סבוכות בכל הנוגע לשמירת שבת • ראיון עם ראשי 'משמרת השבת'

מכתב גדולי ישראל, משמרת השבת

ההתפתחות הטכנולוגית של השנים האחרונות הביאה עמה שורה ארוכה של שאלות סבוכות ומורכבות בכל הנוגע לשמירת שבת. נושאים חדשים שלא התעוררו אליהם ולא היו קיימים בכלל בעבר, מתבררים כבעיה ומבקשים את פתרונם. לעיתים מדובר במכשירים שלגמרי לא היו קיימים, במקרים אחרים נעשה השימוש בטכנולוגיות ישנות.

בשיחה עם הרבנים הגאונים רבי יצחק דרזי שליט"א ורבי אליהו בייפוס שליט"א, ראשי 'משמרת השבת', מוצבים תמרורי אזהרה ונסללות דרכי פתרון, בעקבות מכתבם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א על בעיות שבת שהזמן גרמן • מזהירי שבת

 • • 

ההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרונות הביאו עמם שורה ארוכה של שאלות סבוכות ומורכבות בכל הנוגע לשמירת שבת. נושאים חדשים שלא התעוררו אליהם ולא היו קיימים כלל בעבר, מתבררים כבעיה ומבקשים פתרון.

הכוונה היא בין למכשירים חשמליים שונים אשר לא היו בשימוש בעבר, וגם כאלה שהיו הרי בעבר היה השימוש בהם פשוט בתכלית, בסגנון של 'כבוי' או 'דלוק'. כיום, שהשתכללה הטכנולוגיה, השימוש במכשירים רבים הוא בעיקר באמצעות הגברה או הקטנה של זרם החשמל, כך גם השימוש בשבבים אלקטרוניים, ברישומים דיגיטליים ועוד כיוצא בזה.

הנושא עלה על שולחן מלכים מרנן ורבנן שליט"א, אשר הורו לאסור שימוש בשבת בכל מכשיר אשר יש בהפעלתו חששות מהסוג הנ"ל וראו צורך לצאת בקריאה לכלל בתי ישראל שומרי שבת, להיזהר מהמכשולים הללו שצצו לאחרונה עם התקדמות הטכנולוגיה.

במכתבם מחודש כסליו תשע"ב נכתב: "להסיר מכשול מבית ישראל. הרינו בזה להודיע בשער בת רבים בדבר המכשירים עם מנגנונים חשמליים שיש בשימוש בהם הפעלה או הגברת עוצמת זרם או רישומים דיגיטליים וכדומה, שהם אסורים בשבת, וצריך להזהר מלסמוך על המצאות של היתרים המבוססים על ספק פסיק רישיה או גרמא וכדומה בדימויים מפוקפקים עד מאוד. ובזכות שמירת שבת נזכה להגאל במהרה".

על מכתב זה חתמו מרנן ורבנן רבינו מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטינמן שליט"א, הגאון הגדול רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א, הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ שליט"א, הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א והגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א.

בעל פה הוסיף ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטינמן שליט"א משפט נוקב: "כל דבר הקשור לחשמל בשבת עלינו לראותו כנגיעה בזרם פתוח! וכל זמן שלא הוברר שהדבר מותר, הרי הוא אסור!", והדברים מדברים בעד עצמם.

מכתב גדולי ישראל משמרת השבת

אולי תוכלו לחדד ולהמחיש את סכנת 'ההתחשמלות' ולסייע לנו להבין את הדברים במישור המעשי…

נביא מספר דוגמאות אשר הם מעשים שבכל יום, כאשר רובו של הציבור אינו מודע כלל וכלל לבעייתיות השימוש ולאיסורי השבת הנובעים משימושים אלו.

נפתח בבעיה שהולכת וצוברת תאוצה בעקבות בניית בניני מגורים רבי קומות. בבניינים אלה מותקנים כיום משאבות מים, וזאת כדי להגביר את לחץ זרימת המים לברזים שבבתים. הפעלת המשאבה או הגברת כוח הפעלתה נעשית בעת פתיחת הברז, וכך גם להיפך, כיבוי המשאבה הוא תוצאה ישירה של סגירת הברז בבית, וכבר נכנסנו למכשול גדול של פעולה מכוונת הכרוכה במלאכת שבת.

אולם היות שהמשאבה נמצאת במרתף הבניין, אין הדיירים רואים מול עיניהם את המשאבה הנפעלת עם פתיחת הברזים, והם רואים בעיניים רק ברז רגיל, ולכן לא מתעוררת אצלם השאלה בכלל. אך אין ספק, שאם המשאבה הייתה מותקנת מתחת לכיור של הברז בבית, היו רואים ומבינים היטב את הקשר הישיר שבין פתיחת הברז להפעלת המשאבה או להגברת זרם החשמל, ולחילופין בין סגירת הברז לכיבויה ולהנמכת זרם החשמל.

לפתרון בעיה חמורה זו קיים היום התקן מיוחד לשבת, באמצעותו אין כל קשר בין פתיחת הברז להפעלת המשאבה ולהגברת הזרם.

ההתקן המותר לשבת מביא לכך שהמשאבה תפעל באופן רציף ובמהירות קבועה במשך כל השבת, והתקנת ברז פורק לחץ מכני שתפקידו לגרום שחרור להזרמת המים בחזרה לבריכה במקרים של עליה בלחץ המים כתוצאה מתת צריכה, ובכך הוסר המכשול מבתי ישראל. הנה כי כן, הבאנו לפני הקוראים דוגמא ראשונה לנושא של מכשול חמור, שללא התקנת התקן מיוחד מהסוג שפורט לעיל, יש כאן חילול שבת.

דוגמא נוספת שכבר פירטנו אודותיה בהרחבה לפני מספר חודשים (מוסף ש"ק פר' בלק) קשורה לשימוש במקררים.

בשנים האחרונות הולך ונכנס דור חדש של מקררים, שהפעלתם דיגיטלית. קשה להשיג בשוק מקררים מהסוג הישן שכולו מכני. מגוון המקררים בשוק נרחב מאוד, ולכל אחד מהם יש פונקציות שונות, אבל העיקרון הכללי שלהם הוא, שלכל מקרר יש בתוכו כרטיס דיגיטלי שהוא מעין מחשב והוא מפקד על פעילותו.

ברור שפעולת מחשב כזו מתבססת כל הזמן על סגירה ופתיחת מעגלים חשמליים. אמנם לא מעגלים הנפתחים ונסגרים על ידי קירוב פיזי של חוטים, אלא חומרים המוליכים חשמל למחצה, שסגירת המעגל נעשית על ידי הפיכת החומר למוליך זרם, וכמו שהובא לעיל דעת מרן ורבנן גדולי ישראל שליט"א הרי זה בכלל איסור חילול שבת.

אז ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, גם הסכנות גוברות ודרושה ערנות גדולה יותר וגדולי הפוסקים יצטרכו להתמודד עם שאלות חדשות שלא הכרנו…

אין הכי נמי. די אם נציין עוד נושא שהציבור כמעט ואינו מודע לו: לאחרונה החלו להיכנס לשוק המזגנים דגמים מסוג 'אינוורטר' שחוסכים בצריכת החשמל. במזגן זה יש חומרא גדולה יותר ממזגן רגיל, וכפי שנפרט ונבאר בהמשך (המושג 'אינוורטר' הוא שם כללי לסוג מסוים של מנוע שמשתמשים בו במזגנים אלה, ויש לו שימוש – בעיקר בתעשיה – לדברים נוספים).

עיקרון של מנוע האינוורטר הוא שיש בו שינוי בכמות זרם החשמל (זרם החשמל הרגיל אצלנו הוא זרם חילופין על תדר גבוה שמתחלף חמישים פעמים בשניה בין החיובי לשלילי, אבל כמות הזרם בכל מכשיר בכל רגע נתון (אמפר) היא קבועה, ואילו במנועי אינוורטר יש מערכת מיוחדת שהופכת את הזרם ממשתנה לקבוע), ואותו מנוע יכול לעבוד ברגע אחד כמנוע חזק וברגע אחר כחלש. למשל, פעם על רבע אמפר ופעם על שני אמפר.

לכן, כשנדלק המזגן הוא עובד על תפוקה מלאה של המנוע וכאשר הוא חש שמתקרבת המעלה המבוקשת הוא מוריד מתפוקתו מעט, ואם התחמם החדר יותר מדי, הוא מעלה קצת את התפוקה, וכך הוא מאזן את עצמו עד שהוא מגיע לתפוקה המספיקה בשביל לשמור על הטמפרטורה.

כיון שהתרמוסטט של מזגן זה אינו מדליק ומכבה את המזגן, אלא רק מגביר ומחליש את הזרם, היו שרצו לטעון שהוא קל יותר משימוש במזגן רגיל, אבל כמו שהובא לעיל, דעת רבותינו שהגברת זרם אסורה.

ויתירה מכך יש במזגן זה חומרא גדולה על פני מזגן רגיל, מאחר וכל המטרה של המזגן היא האיזון המדויק של הטמפרטורה, לכן החיישנים שלו נעשו כך שיהיו רגישים מאוד לכל שינוי קטן בחדר, ולהגיב במהירות הרבה יותר גדולה, ועל פי דברי החברה, פתיחת הדלת או החלון משפיעה בתוך זמן שבין חצי דקה לשתי דקות, ושינויים שהם קרובים יותר למזגן יכולים להשפיע אף במהירות גדולה יותר.

כאשר הובאו הדברים קמיה מרנן ורבנן, רבינו מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטינמן שליט"א והגאון הגדול רבי ניסים קרליץ שליט"א, הם חששו לכך שזה אינו נחשב לגרמא, אלא מעשה בידיים! בעיה זו (וכן חששות שקיימים גם במזגנים רגילים) ניתנת לפתרון בדרך קלה ופשוטה של ביטול פעולת התרמוסטט בשבת, כך שלא תהיה לו השפעה כלל, ובכך להימנע מכל חשש של איסור.

בקצרה נציין מספר דוגמאות נוספות: בבתי מלון רבים מופעלים או מופסקים המזגנים כאשר פותחים את חלון החדר. בתוך החדרים מופעלים גלאי נפח שגורמים להפעלות מערכת המיזוג כאשר אדם נכנס לחדר. בעיה זו ניתנת לפתרון בחלק מבתי המלון, אך יש לבקש מראש לנתק את מערכת הגלאים.

כמו כן, בבר המשקאות שנמצא בחדרי המלון קיים מתקן שקילה, וכך מערכת המיחשוב של המלון יודעת אם נלקחו משקאות מהבר והוחזרו לאחר מכן מהקיוסק הסמוך למלון.

כאמור, חלק ניכר מהדברים שמנינו קודם, ניתנים לפתרון בדרכים די פשוטות. כך לגבי מזגני האינוונטר, כאשר באמצעות התקנת נַגַד פשוט, ועוד פתרונות שפותחו בתקופה האחרונה, וגם דברים שטרם הוסדרו עד כה, הרי שמבחינה טכנולוגית ניתן למצוא להם פתרונות. אותה טכנולוגיה שיצרה את הבעיות והשאלות ההלכתיות, אמורה גם לתת להן את התשובות.

האם יש מי שעוקב אחר הדברים באופן מסודר?

לשם כך הוקמה ועדת רבנים ע"י מרנן ורבנן גדולי ישראל בשם 'משמרת השבת', כדי לבדוק האסור והמותר על פי ההלכה, וכן לעורר את הציבור בדבר המכשולים הקיימים היום, ובהמשך ג"כ לבעיות שצצות ומתעוררות חדשות לבקרים, ולבדוק האם ניתן למצוא להם פתרונות אשר יעמדו בגדרי ההלכה.

הועדה עמלה רבות על בדיקת מגוון כל המכשירים שמנינו קודם, ובדיקתם העלתה שניתן למצוא פתרונות לכל אותן בעיות שהתעוררו בטכנולוגיה החדישה במכשירים השונים, באופן שלפעולת האדם לא תהא שום השפעה של הפעלה או הגברת זרם או רישומים דיגיטליים.

כפי שפירטנו קודם, כך תוקנו משאבות המים, ובעקבות התחקיר הנרחב שפורסם בנושא המקררים, יש כיום חברות שפועלות לייצר את מכשיריהם באופן הראוי לשבת, כך גם במזגנים, וכך בעוד דברים.

שמענו על הבעיות הלא פשוטות. האם יש בעיות שגם הגיעו לפתרון מעשי?

בודאי, וזו גם ההזדמנות ליידע את הציבור על כך. רק לאחרונה הצליחו בד"ץ חניכי הישיבות בראשות הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א, להביא לייצור ושיווק מקרר של חברת 'אמקור' שאין בו שום חשש של חילול שבת. יש מקררים שבהם אפשר להתקין עוקף תרמוסטט ויש לברר על כך פרטים ב'משמרת השבת'.

בפגישות שקיימו ועדת רבני 'משמרת השבת' עם יצרנים שונים, העלו בעלי החברות אפשרויות פשרניות שונות, כפי הבנתם, וביקשו את הסכמת הרבנים להצעות אלו. אולם הובהר להם, שלא יתקבלו הדברים אלא אם כן יינתן מענה מושלם כפי פסיקתם והכוונתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א. דברים אלו התקבלו אצלם בהבנה, וכאמור, נעשים מאמצים במגוון תחומים כדי להגיע לפתרונות מלאים שימנעו כל חשש של איסורי שבת.

בשלב הזה של השיחה מבקשים ראשי ועדת "משמרת השבת" לנצל את הבמה של 'מוסף שבת קודש' ולפנות אל הציבור: ב'משמרת השבת' פתוחים לשמוע הערות והארות מהציבור בכל הקשור לנושאים הללו.

מי שמגלה בעיות נוספות במכשירים שונים שעדיין לא דווח עליהם, נשמח לשמוע ולראות איך ליידע את הציבור על הזהירות בהם, ובמקביל להעלות את הדבר לשולחנם של גדולי ישראל, וכן לחפש פתרונות.

יהי רצון שנזכה למאמר חכמינו ז"ל אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות "מיד היו נגאלים".

מספר הטלפון של 'משמרת השבת': 072-2164422, או 057-3191060
בין השעות 19.00-23.00