מעמדי ההדלקות אצל כ"ק אדמו"רים ורבנים שליט"א לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון ב"ר יוחאי זיע"א • זמני היום, הטישים ותגלחות הילדים • באדיבות העלון הפופולרי "מבשר ואומר"-ירושלים

כ"ק אדמו"ר מאונגוואר שליט"א במוצש"ק חצי שעה אחר זמן ר"ת ברחבת בית מדרשו שכו' אונגוואר רמות י-ם

המשפיע הרה"צ רבי יצחק משה ארלנגר שליט"א במוצ"ש בשעה 10:30 ברחבה סמוך לבית מדרשו "בית ועד לחכמים" רבא 20 רובע ז' אשדוד, ולאחמ"כ סעודת הילולא ובו ישמיע דברי התעוררות בגדולת היום

כ"ק אדמו"ר מבאיאן שליט"א ישבות בשב"ק במירון עם מאות חסידים, במוצש"ק אחר מעריב והבדלה יתקיים מעמד לחיים ובשעה 11:30 יערוך ההדלקה המרכזית כמורשת אבותיו הק', על גג ציון הרשב"י במירון, ביום א' יתקיים מעמד תגלחת הילדים בין השעות 11:00 – 2:00 על גג ציון הרשב"י.

כ"ק אדמו"ר מבוטשאן שליט"א במוצש"ק בשעה 9:30 ברחבת בית מדרשו רחו' ישעיהו ב"ב

כ"ק אדמו"ר מבוסטון-ירושלים הרה"צ רבי מאיר אלטר הלוי הורוויץ שליט"א ישבות בשבת זו בזכרון יעקב. במוצ"ש בשעה 10.00 ידליק ליד ציון התנא רבי עקיבא בטבריה כמסורת אביו האדמו"ר זצ"ל.

כ"ק אדמו"ר מביאלא לענטשנא שליט"א במוצש"ק בשעה 10:30 ברחבת בית מדרשו רחו' נהר הירדן 30 בי"ש.

כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א במוצש"ק לאחר מעריב והבדלה ברחו' בינת ישכר ק. בעלזא י-ם.

כ"ק אדמו"ר מגארליץ שליט"א במוצש"ק בשעה 9:15 ברחבת ביהמ"ד גארליץ רחו' קדושי גארליץ 5 ב"ב

הרה"צ רבי דוב הלוי גולדרינג שליט"א רב ומרא דאתרא שכ' אחוה י-ם במוצש"ק בשעה 10:00 ברח' ראשית חכמה פינת אשתורי הפרחי י-ם בהשתתפות תושבי השכונה.

הגאון רבי ישראל ברגר שליט"א רב דשכ' גני גאולה במוצש"ק כשעה לאחר זמן ר"ת ברחוב תכלת מרדכי ברחבת ביהמ"ד נחלת עקיבא.

כ"ק אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א במוצש"ק בשעה 10:00 ברחבת בית מדרשו רח' שמואל הנביא 54 י-ם. תגלחת הילדים ביום א' בשעה 10:00 בביהמ"ד הנ"ל.

כ"ק אדמו"ר מדינוב שליט"א במוצש"ק בשעה 10:00 ברחבת בית מדרשו רחו' פחד יצחק ביתר.

כ"ק אדמו"ר מדעעש שליט"א במוצ"ש בשעה 10:00 ולאחמ"כ יערוך את שולה"ט לכבוד היום ומעמד תגלחת הילדים, בבית המדרש דעעש ב"ב.

כ"ק אדמו"ר מהורנוסטייפל שליט"א במוצש"ק 11:00 ברחבת בית מדרשו רח' אחינועם 18 י-ם ולאחמ"כ יערוך את שולה"ט לכבוד היום.

כ"ק מרן גאב"ד ירושלים הגרי"ט ווייס שליט"א במוצש"ק אחרי תפילת ערבית ברחבת בית מדרשו רחו' גבעת משה 2 י-ם. תגלחת הילדים ביום א' בין השעות 9:45 – 10:45 לפנה"צ בבית מדרשו רח' גבעת משה 2 י-ם.

כ"ק אדמו"ר מויזניץ שליט"א במוצש"ק יתקיים ההדלקה בשעה 10:00 ברחבת ביהמ"ד ויזניץ ק. ויזניץ ב"ב, ולאחמ"כ תתקיים מעמד תגלחת הילדים.

כ"ק אדמו"ר מוויטעבסק שליט"א במוצש"ק בשעה 11:00 ולאחמ"כ מעמד תגלחת הילדים, בביהמ"ד וויטעבסק רח' עבודת ישראל י-ם.

כ"ק אדמו"ר מזוועהיל שליט"א במוצש"ק לאחר מעריב והבדלה בשעה 9:00 ברחבת ביהמ"ד זוועהיל רח' שמואל הנביא 55 י-ם,

כ"ק אדמו"ר מזוויעהל שליט"א במוצש"ק במירון בשעה 1:00 במתחם בני עקיבא וביום א' יתקיים מעמד תגלחת הילדים במתחם בני עקיבא.

כ"ק אדמו"ר מזידיטשוב שליט"א במוצש"ק לאחר תפילת ערבית ברחבת בית מדרשו רחו' תחכמוני 13 י-ם ולאחמ"כ תתקיים מעמד תגלחת הילדים.

הרה"צ רבי מרדכי מנשה זילבר שליט"א רב דקהילת תולדות יהודה ארה"ב ישיבות בשב"ק באור הגנוז ובמוצ"ש ידליק ברחבת תוא"י במירון.

הרה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א במוצש"ק בשעה 10:00 ברחבת בית מדרשו רח' חנה י-ם. וביום ראשון בשעה 2:00 יגיע לאתרא קדישא מירון.

כ"ק אדמו"ר מטאלנא שליט"א במוצש"ק כשעה לאחר ר"ת ברחבת בית מדרשו רחו' דוד י-ם

כ"ק אדמו"ר מטעמשוואר י-ם שליט"א במוצש"ק אחר מעריב והבדלה ברחבת ביהמ"ד טעמשוואר רחו' עזרא י-ם.

כ"ק אדמו"ר מטשארנאביל שליט"א יערוך את ההדלקה בשעה 9:15 ברחבה על יד בית מדרשו רח' רבי ינאי 34 אשדוד, לאחר ההדלקה ייערך השולחן הטהור לכבוד היום ושמחת החלאק'ה לילדים.

כ"ק אדמו"ר מטשערנאביל שליט"א במוצש"ק לאחר מעריב והבדלה ברחבת טשערנאביל רח' ראב"ד 10 ב"ב, ולאחמ"כ מעמד תגלחת הילדים.

כ"ק אדמו"ר מליזענסק שליט"א במוצש"ק אחר תפילת ערבית ברחבת בית מדרשו רחו' מינסק 46 רמות י-ם

כ"ק אדמו"ר מלוצק שליט"א במוצש"ק בשעה 10:00 ברחבת בית מדרשו רחו' שמואל הנביא 85 י-ם, וביום ראשון בשעה 2:00 במתחם בני עקיבא במירון.

כ"ק אדמו"ר מלעלוב ירושלים שליט"א במוצש"ק בשעה 10:30 ברחבת בית מדרשו שכו' בית ישראל י-ם.-

כ"ק אדמו"ר מלעלוב-ניקלשבורג שליט"א במוצש"ק בשעה 11:00, ולאחמ"כ מעמד תגלחת הילדים ושולה"ט לכבוד היום בבית מדרשו בי-ם.

המשפיע הרה"צ רבי יעקב מייזליש שליט"א במוצש"ק אחרת תפילת ערבית ברחבת ביהמ"ד עבודת הלב רחו' דובב מישרים 2 שכו' עזרת תורה י-ם, אחר המעמד יחולק קונטרס עבודת הלב ל"ג בעומר נתחבר ע"י המשפיע הגה"צ שליט"א.

כ"ק אדמו"ר ממשכנות הרועים שליט"א במוצש"ק בשעה 10:30 ברחבת בית יעקב הישן י-ם, ולאחמ"כ יערוך את שולה"ט לכבוד היום ומעמד תגלחת הילדים.

כ"ק אדמו"ר מנדבורנה – ירושלים שליט"א ידליק נרות כמנהג אבותיו במוצש"ק לאחר תפילת ערבית בביהמ"ד נדבורנה רחו' עזרא 26 י-ם ולאחמ"כ יערוך את שולה"ט לכבוד היום. מעמד תגלחת הילדים תתקיים ביום ראשון אחר תפילת שחרית.

כ"ק אדמו"ר מנדבורנא באניא שליט"א במוצש"ק בשעה 10:15 ברחבת בית מדרשו רחו' דוד 21 י-ם.

כ"ק אדמו"ר מסאדיגורה שליט"א במוצש"ק בשעה 9:45 , ברחבת ביהמ"ד סאדיגורה רח' גוטמכר ב"ב. ולאחמ"כ יערוך את שולה"ט לכבוד היום.

בק"ק סאטמאר י-ם בראשות הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים שליט"א אב"ד סאטמאר י-ם במוצש"ק אחר מעריב והבדלה ברחבת ביהמ"ד ויואל משה ד'סאטמאר שכו' עזרת תורה.

בק"ק סאטמאר י-ם בראשות הגה"צ רבי משה טייטלבוים שליט"א דומ"ץ סאטמאר י-ם במוצש"ק לאחר מעריב והבדלה בחצר בנין הת"ת רח' הושע פינת יונה, ביום א' תפלת שחרית ברוב עם בשעה 8.15 ולאחמ"כ מסיבת לחיים ומעמדי החאלאקה ע"י הגה"צ הדומ"ץ שליט"א.

כ"ק אדמו"ר מסאסוב שליט"א במוצש"ק בשעה 10:00 ולאחמ"כ יערוך את שולה"ט לכבוד היום, בביהמ"ד סאסוב קרית ישמח משה,

כ"ק אדמו"ר מסלאנים שליט"א במוצש"ק בשעה 11:00 ברחבת בית מדרשו רחו' ברסלב ב"ב, ולאחמ"כ יערוך את שולה"ט לכבוד היום. ביום א' יתקיים מעמד תגלחת הילדים ביום א' אחר תפילת שחרית.

כ"ק אדמו"ר מספינקא – ירושלים שליט"א במוצש"ק לאחר מעריב והדלה ברחבת בית מדרשו רחו' סלנט 16 י-ם

כ"ק אדמו"ר מספינקא – ארה"ב שליט"א ישבות בשב"ק במתחם ישיבת עטרת מרדכי בטבריה במוצ"ש יתקיים מעמד ההדלקה והחאלאקא ברחבת הישיבה.

כ"ק אדמו"ר מפוריסוב שליט"א במוצש"ק בשעה 9:30 ברחבת בית מדרשו רחו' לוי יצחק מברדישטוב 6 י-ם.

כ"ק אדמו"ר מפינסק קרלין שליט"א במוצש"ק בשעה 9:45 בחצר הת"ת ליד ביהמ"ד פינסק קרלין י-ם וביום א' יתקיים מעמד לחיים ותגלחת הילדים בשעה 10:30.-

כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א בשעה 10:15 ברחבת ביהמ"ד צאנז ק. צאנז נתניה, לאחמ"כ מעמד תגלחת הילדים ולאחמ"כ יערוך את שולה"ט לכבוד היום.

כ"ק אדמו"ר מקאליב שליט"א במוצש"ק בשעה 10:00 ברחבת בית מדרשו רחו' חנה 23 י-ם,

כ"ק אדמו"ר מקאמרנא שליט"א במוצש"ק בשעה 9:30 ברחבת ביהמ"ד קאמארנא שכ' ארזי הבירה י-ם ולאחמ"כ יערוך את שולה"ט לכבוד היום ומעמד תגלחת הילדים.

כ"ק אדמו"ר דקהל חסידי ירושלים שליט"א במוצש"ק בשעה 10:30 ולאחמ"כ יערוך את שולה"ט לכבוד היום, ביום א' אחר תפילת שחרית יתקיים מעמד תגלחת הילדים.

במוצש"ק תתקיים מעמד הדלקה ברחבת ביהמ"ד קולבסוב רחו' תורה מציון 14 י-ם ולאחמ"כ תתקיים סעודת הילולא ומלוה מלכה בביהמ"ד הנ"ל

כ"ק אדמו"ר מקרעטשניף-ירושלים שליט"א יערוך מעמד הדלקת נרות במוצ"ש אחר תפילת מעריב והבדלה ולאחמ"כ יערוך את שולה"ט לכבוד היום בביהמ"ד קרעטשניף רח' אבינועם ילין 5 י-ם.

כ"ק אדמו"ר מקרעטשניף סיגעט שליט"א השוהה בארץ יערוך מעמד הדלקת נרות במוצ"ש אחר הבדלה ובשעה 10:00 יערוך את ההדלקה ושולה"ט לכבוד היום בביהמ"ד קרעטשניף רח' רפפורט 8 י-ם.

כ"ק אדמו"'ר מרחמסטריווקא שליט"א במוצש"ק בשעה 12:00 ולאחמ"כ יערוך את שולה"ט לכבוד היום,

כ"ק מרן ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך שליט"א במוצ"ש בשעה 9.45 ברחבת בית מדרשו שכונת הר נוף רחוב קצנלבוגן 14 י-ם

"ק אדמו"ר משומרי אמונים שליט"א במוצאי שבת קודש בשעה 10:00 בליווי תזמורת ברחבת בית המדרש הגדול ברח' שפת אמת 4 בני ברק, אחר ההדלקה תיערך סעודה והאדמו"ר שליט"א יערוך את השולחן הטהור בהיכל בית המדרש, ביום ראשון בשעה 11:00 בבוקר יערוך האדמו"ר שליט"א את החלאקע'ס לילדי החמד בהיכל בית המדרש.

כ"ק אדמו"ר משידלובצא שליט"א במוצש"ק בשעה 9:45 ברחבת ביהמ"ד שידלובצא רחו' אהלי יוסף 14 י-ם ולאחמ"כ יערוך את שולה"ט ומעמד תגלחת הילדים.

כ"ק אדמו"ר משעדליץ שליט"א והגאון הגדול רבי נפתלי פרענקל שליט"א חבר בד"ץ העד"ח במוצש"ק בשעה 9:30 ברחו' אלקנה י-ם.

הרה"צ רבי יעקב מאיר שעכטר שליט"א במוצש"ק בשעה 10:00 ברחבת בניני זופניק רחו' שטראוס י-ם. מעמד תגלחת הילדים יתקיים לפני ואחרי המעמד.

ראש ישיבת שערי תורה שליט"א במוצש"ק בשעה 9:45 ברחבת הישיבה רחו' גבעת משה 8 י-ם.

כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א במוצש"ק בשעה 12:15 ברחבת ביהמ"ד תו"א מא"ש.

כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א במוצש"ק בשעה 10.30 ע"פ הרחבה ברח' דבורה הנביאה י-ם,

ק"ק תפארת ירושלים במוצש"ק בשעה 10:00 ברחבת ביהמ"ד תפארת ירושלים שכו' בתי ורשא י-ם, בראשות ראשי ורבני הקהילה.

זמני ההדלקות בצהרי ובמוצאי יום ל"ג בעומר, יפורסמו אי"ה בבוקר יום א'