בטקסים מרגשים בכותל המערבי ובכנסת - ציינו את יום השחרור של יהודי אירופה - כ"ו באייר • הגרי"מ לאו שליט"א: "עלינו לזכור את יום השחרור וההצלה של יהודי אירופה – נצח ישראל לא ישקר" • הרה"ג פנחס גולדשמידט שליט"א נשיא ועידת רבני אירופה: ''ציון יום השחרור וההצלה - תיקון עוול היסטורי''

בטקסים מרגשים ומיוחדים שהתקיימו בכותל המערבי ובכנסת לציון יום ההצלה והשחרור של יהודי אירופה מידי הנאצים ימ"ש לפני 69 שנים בכ"ו באייר, החלו בכתיבתם של שלושה ספרי תורה אשר ייכנסו בשנה הבאה, שנת השבעים להצלת יהודי אירופה לכנסת ולכותל המערבי, כאמור, לזכרם של כל קדושי השואה, הפרטיזנים והחיילים היהודיים שלחמו בצבא האדום ובצבאות בעלות הברית.

היוזמה לציין את יום ההצלה והשחרור של יהודי אירופה בלוח השנה העברי – בכ"ו באייר מידי שנה החלה ע"י הנגיד היהודי גרמן זכרייב, סגן נשיא הקונגרס היהודי רוסי, ונשיא ארגון הצדקה העולמי 'סטמאגי', אשר אמר כי על הדורות הבאים לזכור את המועד הזה שבו העם היהודי ניצל מהשואה האיומה שקיפדה שליש מבני עמנו, ויש לציין בכל שנה את המועד הזה כיום ההצלה של העם היהודי.

יום שחרור אירופה העברי (14)בטקס הראשון שהתקיים בכותל המערבי השתתפו גדולי תורה רבים ובהם חבר מועצת גדולי התורה ראש ישיבת "עטרת ישראל" הגרב"מ אזרחי שליט"א, כ"ק האדמו"ר מטשרנוביל שליט"א, ראש ישיבת מיר הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א, חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו שליט"א, חברי מועצת הרבנות הראשית, אבות בתי דין. דיינים רבני ערים וראשי ישיבות, באירוע המרגש ציינו הנוכחים את החשיבות בציון היום הזה שבו העם היהודי ניצל מהכחדתו ע"י הגרמנים, והעלו על נס את יוזמתו של הנגיד גרמן זכרייב בהנצחת היום בלוח השנה העברי.

יום שחרור אירופה העברי (20)הגאון רבי פנחס גולדשמידט שליט"א נשיא 'ועידת רבני אירופה' ורבה הראשי של מוסקבה שבא במיוחד לארץ לכבוד האירועים הללו, נאם ונשא על נס את קדושי השואה הי"ד, ובפרט את החיילים היהודיים שלא שמעו עליהם ולחמו בצבא האדום ובצבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה ומסרו נפשם להצלת יהודי אירופה. הרב גולדשמידט אמר כי מדובר ביום היסטורי שייכנס לספר דברי הימים של יהודי העולם, "כפי שמציינים בעולם את יום השואה ומזכירים את האסון הנורא שעברו בני עמנו, צריך לציין את היום שבו העם היהודי יצא מעבדות לחירות ומהאסון אל התקומה".

יום שחרור אירופה העברי (16)הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו שליט"א סיפר לנוכחים על אירוע שהתקיים מיד לאחר השואה כאשר השתתפו בו יהודים רבים אשר חששו לאחר השואה להזדהות כיהודים, ורק בטקסים הרשמיים העזו לענותך "אמן" על הקדיש, "כולנו רואים היום, 69 שנים לאחר המלחמה את ישועת השם ואת העובדה שעם ישראל חי, ובהחלט מדובר ביוזמה חשובה לציין את יום השחרור וההצלה באופן קבוע ושנתי".

יום שחרור אירופה העברי (26)בטקס נוסף שהתקיים בכנסת ישראל אותו אירח ח"כ הרב אריה דרעי, בהשתתפות רבה של תל אביב יפו הרב הראשי הגרי"מ לאו שליט"א, שר החוץ אביגדור ליברמן, שגריר רוסיה בישראל, ראש העיר ירושלים ניר ברקת, חברי כנסת מכל סיעות הבית, אישים ומכובדים, אמר הנגיד גרמן זכרייב כי ימשיך לפעול לכך שיום ההצלה ייזכר לדורות, "צריך לזכור שהנאצים רצו להשמיד את העם היהודי וכל זכר מהיהדות, וב"ה העם היהודי שרד את הכול וצריך לזכור להודות על כך להקב"ה ולא רק לזכור את האסון אלא גם את הישועה".

יום שחרור אירופה העברי (29)הרב הראשי לת"א – יפו הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליט"א אמר כי " העם היהודי עבר את השואה האיומה ואנו עדים לה, ראינו את מאורעותיה הנוראיים. אנו, הניצולים, נותרנו סחופים ודווים, אחד מעיר ושניים ממשפחה, רעבים ובודדים, חסרי כול. העולם חגג את יום הניצחון, לא אנחנו, אנו בכינו על משפחה וחברים, על עולם שנכחד. בחסדי השם ובישועתו קמו הניצולים מן האפר, שנסו מותניים, בנו בתים והקימו משפחות. ורבים מהם זכו לעלות לארץ הקודש. לאחר 69 שנים מאז תום המלחמה, הנגיד הנכבד רב הפעלים לתורה ולתעודה, מר גרמן גבריאל זכרייב רחש ליבו דבר טוב, לקבוע את יום כ"ו באייר ליום תפילה והודיה על חסדי השם כי לא תמנו, כי לא כלו רחמיו". אמר הרב הראשי, הגרי"מ לאו שליט"א.

יום שחרור אירופה העברי (34)במהלך האירועים אותם הפיק דובר 'ועידת רבני אירופה', יועץ התקשורת משה פרידמן ו'טיפ הפקות' בהנהלת ר' מרדכי רבינוביץ, נשא החזן העולמי הר"ר דוד ויינבך יחד עם מקהלת ילדים את הניגון המרגש "קהילות הקודש" ואת תפילת 'יזכור' לזכרם של קדושי השואה, מאות המשתתפים ובהם כאמור רבנים, דיינים, ואישי ציבור, קיבלו ספר תהילים מהודר "מהדורת כ"ו באייר יום ההצלה והשחרור".

בסיום הכנסים אמר הרה"ג רבי שמעון לוין שליט"א סגן הרב הראשי למוסקבה שליווה את היוזמה של גרמן זכרייב מאז החל לפעול למען אירוע חשוב זה, כי "נמשיך בעז"ה ונפעל להנציח את קדושי השואה ואת הלוחמים בצבאות הברית שפעלו לשחרר את העם היהודי מהנאצים, ועלינו החובה לזכור גם את הצד החיובי של שחרור העם היהודי מידי צר לאחר עלות הכורת על יהודי אירופה".