חגי בראון צילם שקדיות פורחות והחליט לכנות אותן שקדיות מחמירות • רוצים לדעת מדוע? כנסו, זה מעניין

חגי בראון צילם שקדיות פורחות בראש חודש שבט, והחליט לכנות אותן שקדיות מחמירות. למה מחמירות? חגי מסביר: "לפי בית שמאי, ראש השנה לאילנות הוא ר"ח שבט, ולא ט"ו בשבט. השקדיות 'הנוהגות' כבית שמאי, ראויות לתואר מחמירות"…

צפו בשקדיות הפורחות, שבועיים לפני חג האילנות הרשמי.

שקדיה פורחת שקדיה פורחת (1) שקדיה פורחת (2) שקדיה פורחת (3) שקדיה פורחת (4) שקדיה פורחת (5) שקדיה פורחת (6) שקדיה פורחת (7) שקדיה פורחת (8)