לפניכם שיעורי דף היומי בעברית / אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור במסכת ראש השנה מוקדש ללעילוי נשמת ר’ משה דוד בן הרב חיים יצחק ז”ל • שמעו ותחי נפשכם

צפו בשיעור באידיש בדף כב

צפו בשיעור בעברית בדף כב

צפו בשיעור באידיש בדף כג של שב"ק פר' נשא

צפו בשיעור בעברית בדף כג של שב"ק פר' נשא