יצירת האמנות המרהיבה נחשפת: ערב יומא דהילולא של מרן אור שבעת הימים הבעש"ט זי"ע, מוסר הלוט מעל מלאכת מיפוי אדירה של השתלשלות תורת החסידות על ידי יותר מחמש מאות צדיקי הדורות לשושלותיהם ולחצרותיהם

אור נגוהות זרח בהיכלי מלכי רבנן עם השלמתה של היצירה המונומנטלית "שרשרת החסידות מתלמידי הבעש"ט", היצירה מניחה באופן מופתי את סדר דורות רבותינו מאורי החסידות ואת נתיבות השפעת קדושתם לתלמידיהם ובניהם עטורי היוחסין כמפה הפרושה וכספר הפתוח.

מלאכת האמנות המרהיבה מפארת רבים מבתי ישראל, עיצובה המרשים המעוטר במסגרת עץ מלא מחוטב בהדר- משדרגים ומעניקים חן יהודי שובה לב לסלון הבית. נדיבי עם זריזים חשו להביא תשורה רבת הוד זו אל רבותיהם, הרבנים והאדמו"רים מצידם הפליגו בשבח התמונה המלהיבה והשתעשעו בהתפעלות ממוגגת לב למראה המלאכה הכבירה.

זיו החסידות בהיכלי רבנים ונגידים (3)

יצירת הפאר היוקרתית והמיוחדת במינה, מצטיינת בכך שניתן לראות במבט אחד את כל סדר השתלשלות החסידות מימות הבעש"ט, עבור דרך ראשי אלפי החסידות המגיד הגדול ממזריטש, ה'בעל התניא', רבי פנחס מקוריץ, ה'מאור עיניים', ושאר גורי האריות אשר הרוו ממעיינות החסידות אל קדושי עולם ומצוקי ארץ, ועד לדור האחרון של צאצאיהם, ממשיכיהם, ותלמידי תלמידיהם.

"איש על דגלו לבית אבותם"

מלאכת המחשבת הייחודית שנהגתה ונערכה במכון 'זיו החסידות' מציגה לראשונה ובבהירות רבה את מפת תפוצת תורת החסידות כפי שנמסרה מרב לתלמידו ומאב לבנו על ענפיהם ושורשיהם.

דברי ימי תורתו הנשגבה של אור שבעת הימים על ידי תלמידיו הקדושים ושלשלת היוחסין מגזע פארי ארץ, כולם משורטטים בחן ביד אומן עפ"י מחקר מדוקדק ומהימן.

עמל רב הושקע בליבון המקורות ההיסטוריים בכדי להגיע לדיוק המירבי על מקור יניקתה הרוחנית של כל שושלת וחצר, יגיעה מרובה טמונה גם בעיצוב בלעדי של מכון 'זיו החסידות' אשר במאמץ רב עלה בידם שלא לקשר ולסבך את שרשרות הדורות זו בזו. השקעה עצומה זו באה לידי ביטוי בעוצמה הנשקפת מהבהירות הנפלאה ומהמראה רב ההוד בהשתלשלותם של חמש מאות גדולי החסידות המפורסמים, מן הדורות הראשונים ועד הדורות האחרונים בסקירה אחת.

תמונה1 - עותק

המחקר המקיף שקדם לעבודת השרטוט כלל בירור מעמיק על תולדות החצרות ומקור מבועיהן הטהור, יחד עם בדיקה מעולה של פרטי מורי ומאורי תורת הבעש"ט. כפי שעיניכם תחזינה מישרים ליד שמו של הצדיק נרשם שם ספרו אשר הותיר בו אחריו דברי אלוקים חיים, ופרטים ביוגרפיים משלימים.

זוהי מעלה יתירה במפת הדורות המופלאה, כאשר להשלמת היריעה השכילו במכון 'זיו החסידות' להוסיף גם את שם חותניהם של הצדיקים ותאריך ימי הסתלקותם, פרטים חשובים אלו מעניקים יכולת להביט בזוית נרחבת ומקיפה ולהשוות בין חצרות החסידות ובין השושלות אשר נקשרו זו בזו מבלי לפגום בסדר המופתי.

זהב, כסף, ונחושת

חברי מכון 'זיו החסידות' הגו פתרון מקורי ויצירתי המאפשר להבחין במבט שני ומעמיק בין שלושה סוגי חיבור והשתלשלות: בן, חתן, ותלמיד, המובדלים ביניהם בצבעי שרשרת הדורות: זהב, כסף ונחושת. גיוון נפלא זה מעניק חן נסתר ליצירה המוגמרת והמושלמת.

יוצרי התמונה לא הסתפקו בזאת, והוסיפו על יסוד מסגרתה מראות הוד מצדיקי הדורות המהלכים בנאות דשא, ובחלקה העליון נראים היכלי בתי המדרשות העתיקים ובתי הכנסיות שבהם התפללו שרפי מעלה אלו.

עם תום מלאכת העיצוב המרהיב, החלו החיפושים לאיתור הטכנולוגיה שתאפשר הדפסה איכותית וברורה של כל הפרטים בצורה נוחה לקריאה. יוזמי הרעיון לא חסכו במשאבים, וב"ה לאחר נסיונות חוזרים ונשנים והשקעה ממונית אדירה, נסללה הדרך להדפסה המפוארת והמושלמת. התמונה המוגמרת ורבת ההוד מונחת במסגרת מעץ מלא המגולפת ביד אמן המביאה את היצירה לכליל השלימות.

יצירה אקסקלוסיבית ויוקרתית זו, מהווה אות של קדושה ורוממות בכל בית חסידי, המחזה המלבב כמו לוחש במילותיו של הנביא ישעיהו "מבקשי ה', הביטו אל צור חוצבתם!" ההדר האופף את צורתם השלמה של שושלת רועי החסידות מטהר את אוויר הבית ומרוממו לפסגות.

הביאו את האור אל ביתכם, והתקשרו עוד היום אל נציגי המכון
בארה"ק: 052-7634954, בארה"ב: 718-8095746
או באמצעות כתובת המכון machonziv@gmail.com