לפניכם שיעורי דף היומי בעברית / אידיש מפי מגיד השיעור הרב יוסף נחום שטרום שליט”א שנודע בהסברתו הנהירה והנפלאה • סיכומי הדף היומי באדיבות מערכת ‘סיכומי הדף היומי’ • השיעור במסכת ראש השנה מוקדש ללעילוי נשמת ר’ משה דוד בן הרב חיים יצחק ז”ל • שמעו ותחי נפשכם

צפו בשיעור באידיש בדף כט

צפו בשיעור בעברית בדף כט

צפו בשיעור באידיש בדף ל של שב"ק פר' בהעלותך

צפו בשיעור בעברית בדף ל של שב"ק פר' בהעלותך