מה עושים כשתלמידים צריכים להתכונן עבור בחינות בבגרות, אבל החומרים הנלמדים אינם מנחילים בדיוק את ההשקפה התורנית כפי שהיא נמסרת מדור לדור?

מה עושים כשתלמידים או תלמידות חרדיים צריכים להתכונן עבור הבחינות בבגרות, והחומרים הנלמדים אינם משקפים את ההשקפה התורנית כפי שהיא נמסרת מדור לדור?

בחוברת הכנה לקראת מבחני בגרות שחולקה לתלמידים חרדים נכתב בזה הלשון:

"אל התלמיד: החומר הכתוב בחוברת זו, נכון וראוי עבור בחינת הבגרות באזרחות. אולם דע, כי ברובו של החומר, אין הוא תואם כלל לאמת. האמת היחידה בעולם נקבעת על פי תורתנו הקדושה שניתנה לעם ישראל על ידי בורא עולם. בהצלחה בלימוד".

אחרי הקדמה זו, או אם תרצו הבהרה חשובה וגילוי דעת, התלמידים יכולים לעבור את המשוכה בשלום. עכשיו הם יודעים שהכרזת עצמאות היה אירוע מכונן, אומנם, אבל עבור אנשים מסוימים בלבד.

ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר.

לימודי בגרות, החומרים אינם מבוססים על אמת