הרב ישעיהו ליברמן על האפליה בסמינרים: "מדובר בעלילת שווא"

בראיון לעיתונאי בנימין רבינוביץ, הרב ישעיהו ליברמן מניח את הקלפים על השולחן ואומר בצורה נחרצת את מה שכל יהודי חרדי יודע מזמן: זו עלילת שווא • JDN מגיש את הראיון המלא

הרב ישעיהו ליברמן

בעקבות ניסיונותיו של משרד החינוך להתערב ברישום ללימודים בסמינרים החרדים, ובעקבות ההחלטה של הסמינרים שלא לפתוח את הרישום לשנת הלימודים הבאה 'עד יעבור זעם', העיתונאי בנימין י. רבינוביץ מ'יתד נאמן' שוחח עם הרב ישעיהו ליברמן שליט"א, מנכ"ל רשת 'מרכז בית יעקב'.

לכבוד שבת קודש, JDN מתכבד להגיש את הראיון המלא.

חייבים להתקומם ולזעוק: "עלילה! עלילה!"

מה הביא לכך שהרשויות החליטו להתערב בנושא הרישום, מה שלא קורה במוסדות לימוד אחרים?

לפני שאענה על שאלתך, אפתח בהבעת הערכה לאישים רבים במשרד החינוך וברשויות המקומיות בהם קיימים בתי ספר תיכוניים וסמינרים של בית יעקב, המפארים את מערכת החינוך במדינת ישראל. רוב רובם של האנשים עושים את מלאכתם טובה.

בתשובה לשאלתך – הרבה סיבות לכך. "אבל אשמים אנחנו". ישנם מתוך המחנה החרדי הנהדר נכשלים מפעם לפעם בשיתוף הרשויות הממלכתיות, בדברים שהם מחליטים שזה מותר ורצוי, מבלי לקחת בחשבון את הסכנות הטמונות במעורבות של משרדי הממשלה ושל הרשויות המקומיות בנעשה במוסדות החינוך ובקהילה החרדית.

הוראת חז"ל 'אל תתודע לרשות' לא תמיד מורה ומנחה כל אחד. ולפעמים גם נכשלים בגרוע מכך.

שנית, התקשורת החילונית המושמעת והמודפסת, של בני ברית ושאינם בני ברית, בוחשת מזה שנים רבות בקדירה הטהורה, וכל הצעה או ביקורת של אדם שנראה לו שהוא מבין בכך וראוי להגיע לתקשורת או לבמה ממשלתית, מורה היתר לעצמו… ומיד יש במה תקשורתית לנושא, וזה הביא את המעורבות.

כך גם הרשות השיפוטית החילונית, הבג"צ, שהוכנסה לנושא בגין עלילת שווא של "הפליה עדתית" שכביכול נוהגים כלפי אחינו מעדות המזרח.

מה בעצם הבעיה במעורבות של משרד החינוך בנושא הרישום, הרי לא מדובר במעורבות בתכנים חינוכיים?

קבלת תלמידות מכל סוג שהוא ומכל רקע רוחני משפחתי וסביבתי והתאמה נכונה במוסד החינוכי הנכון, הם התכנים החינוכיים הבולטים והחשובים ביותר.

בת שבאה מבית שאין בו הקפדה מיוחדת על הלבוש או על תכנים חברתיים, על סגנון ניצול הזמן הפנוי ועל מה שנדרש מתלמידות בית ספר מסוים, הרי שתערובת לא רצויה זו היא פגיעה בנשמת החינוך של אותו מוסד.

קבלה של בת כזו הורסת חס וחלילה את אפשרות החינוך והגדילה. כדי להבין את ההבדלים, שלפעמים נראים דקים ביותר, צריך להכיר היטב את המוסד, ובעינינו הם יסודיים ומשמעותיים.

מי שלא נמצא עמוק במערכת החינוכית החרדית העושה את מלאכת הקודש נאמנה, במסירות, ונשמעת ללא סייג לגדולי ישראל ומאורי הדור – אינו מבין ולא חש בהבדלים החשובים ולא יוכל לקבוע עבורנו מי מתאימה ומי לא למוסד זה או אחר.

לשיטות החינוך יש נתיבים רבים, ובצורת ההתנהגות גם הם שונים. הניואנסים המיוחדים והדרישות הדקות של כל מוסד, לפיהם נקבעים הפרמטרים של עבודת החינוך – הם הקובעים.

מוסדות בית יעקב אינם זזים ולא קובעים מאומה מבלי להיוועץ עם גדולי ישראל שליט"א, או שלוחיהם – ועדות הרבנים שנתמנו על ידם – החל מקבלת תלמידות ועד מסלולי למידה שונים, כולל קבלת הקצבות שלפעמים המוסדות מוותרים עליהם.

ועדות ערר והקצבות המורכבות מאנשים מחוץ למחנינו שאינם מבינים את הרוח החינוכית של בית יעקב לא מסוגלות לקבוע עבורנו את סגנון קבלת התלמידות.

חבל מאוד שכאן מצא המקטרג את מקומו להכפיש את המוסדות המפוארים, והוא מפרש דחייה של בת כ'אפליה'. אנחנו חייבים להתקומם ולזעוק: "עלילה! עלילה!" נגע האפליה הקיימת באופן ברור ונראה במחנה המשמיץ, ולא במוסדות חינוך חרדים!

כידוע, גדולי ישראל הקימו ועדת רבנים המלוה את הליך קבלת התלמידות לסמינרים השונים. מדוע בסופו של דבר, יש תלמידות שנשארות ללא מסגרת ומי אמור לתת מענה לאותן תלמידות שחשקה נפשן ללמוד ב'בית יעקב'?

תלמידה שחשקה נפשה ללמוד באחד ממוסדות בית יעקב יש לה מקום וחינוכה הטוב מובטח. מי שחשקה נפשה במוסד מסוים ואינה מוכנה לוותר על מקום לימודים חילופי, לא תמיד אפשר למלא את רצונה, וחבל שהורים מסוימים מוכנים שהיא תשב בבית בעוד חברותיה לומדות, ולפעמים מתוך עקשנות יוקרתית וגאווה עצמית.

ומעניין לעניין: צר לכולנו על בנות שנדחות ממקום לימודים שהן היו רוצות ללמוד, ועוד יותר על אלה שאינן מתקבלות בזמן ונשארות בביתן לאחר סיום תקופת הרישום, ועוד יותר חמור וכואב על תלמידות שאינן מתחילות את הלימודים בתחילת שנת הלימודים כשאר החברות. אבל לא 'אשמים אנחנו'.

ברוב התיכונים ובעיקר בערים הגדולות, 45-50 בנות בכיתה זו הגזמה מוחלטת של יכולת חינוך שיש להפסיק אותה לאלתר. ואם כיום 70-80 בנות אינן מסודרות, אם נצמצם תשארנה 400 תלמידות! יש לדרוש מהרשויות הממלכתיות והמקומיות הוספת כיתות לימוד מיידית! מדובר במאות ואולי באלפי כיתות למערכת החינוך של בית יעקב ברחבי הארץ, כדי לקלוט את כל המבקשות.

מה הורו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א באופן מעשי בעניין הזה, ועד להיכן תרחיקו לכת בנושא?

עיני העדה גדולי ישראל שליט"א הורו לנו חד משמעית על אי-פתיחת שנת הלימודים באם תהיה מעורבות מסוכנת.

איננו רוצים להרחיק לכת. אנו רוצים לקיים את השליחות הקדושה ביתר שאת. ציבור המנהלים והצוות החינוכי המסור מקדישים את דמם וחלבם לעבודת החינוך החרדי.

יעידו על כך מאות אלפי הבתים של תורה, יראה ומידות טובות שקמו בזכות מערכת החינוך. אנו מבקשים ומתחננים: אל תתערבו בתכנים רוחניים ובכל הנוגע בכך, כולל הרישום, ואל תעלילו עלינו עלילות שווא של אפליה וכדומה.

7 תגובות

לא נעים להגיד אבל ,או שהוא טיפש או שהוא שקרן

לא בטוח שר' ישעי' ליברמן מאמין לדברים שלו עצמו. אבל מה שבטוח הוא, שיש גהינום מיוחד לחלק ממנהלי הסמינרים הדורי הפנים וחובשי כובעי המבורג..

אם לא הייתי מכיר אותו
אולי הייתי מאמין לו……………..

כל חרדי יודע שאין אפליה??? הצחקתם אותי!! אני חרדי מלידה ורק בגלל זה אני יודע שיש אפליה והיא צועקת עד לב השמים!!! חוצפה או טפשות לחשוב אחרת!!!

לדעתי כל התגובות כתב אדם אחד שמושפע אולי מהתקשורת החילונית, אין שום אפליה!!! כן !!!,
האם אתה חושב שבחור מישיבת גור שרוצה להתקבל בישיבת בעלזא (או להיפך) ולא מקבלים אותו זה אפליה ומשרד החינוך צריך להתערב ? אם כן אז אל תקרא את ההמשך… אלא תמשיך להשמיץ את המנהלים ולדפוק לך את החיים…
כל מוסד בנוי לפי כללים מסויימים ואם מישהו לא מתאים אז לא מקבלים אותו כדי לשמור על צביון המוסד, וכך מתנהגים בכל המוסדות, ואת הכללים והניוהנסים משרד החינוך לא מבין ולא יכול להבין, הבינות ???
ועיין ערך עמנואל..

תראו באיזה תאריך פורסמה הכתבה. מישהו עושה סדר בבוידם?

למגיב החכם אולי פה אין הפליה אפילו לא קראתי מה כתוב פשוט אין לי סבלנות אבל לאמר שבכל מקום אין הפליה זה הזוי ולא אמיתי
ברור שמפלים ואל תהיה בת יענה תהיה אמיתי לא מדברים על גור ובעלזא מדברים על ישיבות ספרדיות ואשכנזיות (בסוגריים ידוע היום כבר לכולם שהישיבות הספרדיות הטובטת עולות על כככככל הישיבות שאתה ואני מכירים ביחד) ולמרות הכל הם לא מקבלים
לא אמרתי שמשהו מחוץ לציבור צריך להתערב אבל משהו בציבור צריך לעשות משהו כי אח"כ לאן נגיע???????

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *