תושבי שיכון ה' בבני ברק נאספו בראשים מורכנים בבית הכנסת הגדול לאמירת הקינות בליל תשעה באב בראשות רב השכונה הגרמ"ב זילברברג שליט"א • צילום: שוקי לרר