מרן הגראי"ל שטיינמן: כך נראה ט"ו באב בבריסק

בין הזמנים? מאן דכר שמיה! בישיבת תורת חסד האריכו בליל ט"ו באב את הסדר • "הישיבה תמיד המשיכה, ומעולם לא בטל ביהמ"ד אפי' יום אחד!" • מרן ביקר בסוף השבוע בישיבתו לציון זמן הקיץ המתארך

לרגל התארכות 'זמן קיץ' בהיכלי הישיבות הקדושות, סיפר בימים האחרונים מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א מזכרונותיו בישיבת תורת חסד בבריסק אצל רבו בעל האמרי משה זצוק"ל.

מרן סיפר כי בזמנו כלל לא היה נהוג עניין בין הזמנים, אלא במשך חדשי הקיץ החמים היו יוצאים מפעם לפעם בחורים בודדים שהיו צריכים מנוחה, למקומות קיט להינפש, והוסיף לציין כי בליל ט"ו באב היו מאריכין את הסדר קצת, לאות דמאן דמוסיף יוסיף. ראש הישיבה הדגיש: "הישיבה תמיד המשיכה" ולא בטל בית המדרש אפילו יום אחד!

מעניין לעניין הוסיף מרן להזכיר את דברי הגמ' בב"ב (קכ"א ב') "תניא רבי אליעזר הגדול אומר כיון שהגיע חמשה עשר באב וכו' מכאן ואילך דמוסיף יוסיף", ופי' רשב"ם, מט"ו באב ואילך דמוסיף מן הלילה על היום לשנות, יוסיף ימים, כדכתיב כי הוא חייך וכו' שמתוך שהלילות מאריכין והימים מתקצרין צריך לעסוק בתלמודו גם בלילה, ודלא מוסיף יסיף.

ראש הישיבה ביאר דאפילו שהשקיעה כבר מתחילה להיות מוקדם מלפני כמה שבועות, בכל זאת כונת חז"ל לזמן שכבר ניכר, דבשביל רגע אחד לא נחשב עדיין שהלילה נעשה ארוך יותר.

הגראי"ל הוסיף בהקשותו עניין שהוקשה לו זה הרבה שנים, למה אמרי' דלא מוסיף יסיף, ומי שאינו מוסיף ללמוד בלילה מט"ו באב והלאה נענש במיתה. מה נפק"מ אם זה יום או לילה, הרי חייב ללמוד בין ביום בין בלילה. ואע"פ שיש מי שסוברים דבלילה עדיף כמו שמשמע ברמב"ם דאין רנה של תורה אלא בלילה, ובאמת בעירובין (ס"ה ע"א) פליגי אמוראי מה עדיף, מ"מ לא מסתבר דאם מחליף ולומד בזמן יום במקום לילה עובר איסור וחייב עבור זה מיתה?

נחת רוח רבה מתוספת הימים ללימוד התורה

התבטאויותיו של הגראי"ל משקפות את הנחת רוח השוררת אצלו מריבוי לימוד התורה בימים האחרונים ע"י כל בני הישיבות. כזכור, בתום אסיפת גדולי ראשי ישיבות שהתקיימה בד' אב במעונו של ראש הישיבה שליט"א בהשתתפות הגאונים הגדולים רמ"ה הירש ר"ד כהן ר"י רוזן ר"ב וייסבקר, הורה מרן ראש הישיבה להאריך את זמן הקיץ בישיבות גדולות ובכוללים עד שבת נחמו.
אסיפת ראשי ישיבות

בבוקר של יום סיום הזמן הגיע מרן ראש הישיבה שליט"א לישיבתו ישיבת 'ארחות תורה' שם התקיים סיום מסכת בבא מציעא שנלמדה ע"י מאות בני הישיבה בשנה האחרונה.

לאחר סיום המסכת ואמירת הקדיש בירך רבינו את הבחורים שה' יעזור שכולם יזכו לגדול בתורה ויראה. אתם ראויים לזה. שומעים עליכם שאתם לומדים טוב תמשיכו בזה.

אנקדוטה מעניינת נרשמה בעת שעבר הגראי"ל שליט"א על יד שולחן הכבוד והבחין כי מונחת עליו מפה אדומה, מיד התבטא ואמר "אדום, זה של גויים!" וכתוב שאסור ללכת בדרכי הגויים. כמובן שבני הישיבה הורידו את המפה מיד.

ראשי הישיבה במעמד לפני הסרת המפה האדומה
ראשי הישיבה במעמד

מרן הגראי"ל שטיינמן עם בחורי הישיבה בעת אמירת הקדיש
רבינו והבחורים בקדיש

מרן הגראי"ל שטיינמן נושא דברים
רבינו נושא דברים

הבחורים מלווים את מרן הגראי"ל שטיינמן ביציאתו
הבחורים מלווים ביציאה

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן