חברי ועדת מהדרין תנובה, הגאונים: רבי מרדכי גרוס שליט''א, רבי יעקב מאיר שטרן שליט''א, רבי יהושע הורביץ שליט''א ורבי דוב לנדאו שליט''א נועדו יחד עם מנהלי המחלבות במשך שעות לדיונים על אודות אפשרויות הקדמת זריעת השחת למאכל בהמה

לקראת שנת השמיטה התכנסו בסוף השבוע שעבר חברי ועדת מהדרין תנובה, הגאונים: רבי מרדכי גרוס שליט"א, רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א, רבי יהושע הורביץ שליט"א ורבי דוב לנדאו שליט"א יחד עם מנהלי המחלבות, ונועדו יחד במשך שעות, על אודות אפשרויות הקדמת זריעת השחת למאכל בהמה המיועדת למאכל פרות, עוד לפני שנת השמיטה.

לבקשת הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א הוזמן למקום גאב"ד קוממיות הגאון רבי משה מנדלזון שליט"א, המוביל כיום ביד רמה את הפעילות שהחל בה אביו הגאון הצדיק הנודע רבי מנחם מנדל מנדלזון זצוק"ל גאב"ד קוממיות ונשיא קרן השביעית להשבתת שטחים חקלאיים בשמיטה בהיקפים שטרם נראו בארץ ישראל.

גאב"ד קוממיות שליט"א התבקש להציג בפני הנאספים את הצדדים ההלכתיים והמעשיים, לאחר שהשמיע בפניהם ניתוח מעמיק ויסודי, נוסחו החלטות לביצור חומת השמיטה הבעל"ט.