נשיא המדינה והרבנים הראשיים הרה"ג רבי יצחק יוסף שליט"א והרה'ג רבי דוד ברוך לאו שליט"א פתחו את שנת השמיטה בגינת הנשיא • הרב הראשי, הרב דוד לאו: "שמירת השמיטה בבית נשיא המדינה - היא אמירה חשובה לעם בנושא חשיבות השמיטה לארץ ישראל ולעם היהודי, שנת השמיטה מדגישה שהארץ היא של כלל ישראל. וזה הולם את בית הנשיא שהצהיר שהוא נשיא של כולם״