מרן הגאון רבי שמואל אויערבאך שליט"א נשא שיחת חיזוק לבני הקהילה החרדית מארגנטינה השוהים בארץ ישראל, לרגל ביקורו של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אריה לוין • סיקור בלעדי

מרן הגאון רבי שמואל אויערבאך שליט"א מסר הערב (מוצ"ש) שיחת התעוררות וחיזוק בשכונת בית וגן, לרגל ביקורו השנתי של הגאון הרב שמואל אריה לוין שליט"א, רב הקהילה החרדית בבואנוס איירס – ארגנטינה.

הגרש"א לוין נוהג לבקר פעם בשנה את תלמידיו המתגוררים ולומדים בישראל. במסגרת הביקור, הוא פוקד את מעונו של פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, ותלמידיו עורכים כנס מרכזי בו הרב לוין מדבר בענייני השעה.

במסגרת ההתכנסות השנתית, מרן הגר"ש אויערבאך מצטרף מדי שנה לכינוס ונושא דברים במשך כמחצית השעה.

שבת מרוממת בצילו של ראש הישיבה

תלמידיו הרבים זכו ליהנות משהותו של הגרש"א לוין בשכונת בית וגן במהלך השבת, כאשר הוא נושא דברי חיזוק והתעוררות בליל שבת בישיבת 'באר התורה', בראשות הגאון הרב גבריאל יוסף לוי.

בשבת בבוקר השתתף באופרוף של אחד מתלמידיו, ובמוצאי שבת, כאמור, הגיע לכינוס השנתי שנערך השנה בבית הכנסת של בני הקהילה הדרום אמריקאית שברחוב אבוהב בשכונת בית וגן.

נגד הממשלה, נגד השבועונים

ראש הישיבה מארגנטינה דיבר בחריפות נגד הממשלה, "בדרכים מגוונות מנסים להוציא את תלמידי הישיבות והכוללים למעגל העבודה. נותנים השתלמויות, עושים הכל כדי שיעזבו את הכוללים, אבל הם לא יכולים. שבט לוי מוגן", אמר.

הרב לוין לא פסח בשיחתו על נושא השבועונים, "שמכניסים את רוח הדברים ומטפטפים, טיפין טיפין, בין השורות, לפעמים קשה להבחין בזה, ליציאה למעגל העבודה".

במשך שעה ארוכה, כאמור, שטח הרב לוין את ההשקפה התורנית כפי שקיבל אותה ממורו ורבו מרן הגראמ"מ שך זי"ע, והתריע מפני "אנשים ממחננו שמנסים לחבל בכרם ישראל ובמורשת ישראל סבא".

דבריו של מרן הגר"ש אויערבאך יתפרסמו בהמשך בל"נ. בינתיים – צפו בגלריה:

הרב שמואל אריה לוין הרב שמואל אריה לוין (1) הרב שמואל אריה לוין (2) הרב שמואל אריה לוין (3) הרב שמואל אריה לוין (4) הרב שמואל אריה לוין (5) הרב שמואל אריה לוין (6) הרב שמואל אריה לוין (7) הרב שמואל אריה לוין (8) הרב שמואל אריה לוין בשיחה הרב שמואל אריה לוין בשיחה (1) הרב שמואל אריה לוין בשיחה (2) מרן ראש הישיבה רבי שמואל אויערבאך מרן ראש הישיבה רבי שמואל אויערבאך (1) מרן ראש הישיבה רבי שמואל אויערבאך (2) מרן ראש הישיבה רבי שמואל אויערבאך (3) ר' שמואל אויערבאך בשיחה ר' שמואל אויערבאך בשיחה (1) ר' שמואל אויערבאך בשיחה (2) ר' שמואל אויערבאך בשיחה (3) ר' שמואל אויערבאך בשיחה עם הרב שמואל אריה לוין ר' שמואל אויערבאך בשיחה עם הרב שמואל אריה לוין (1) ר' שמואל אויערבאך בשיחה עם הרב שמואל אריה לוין (2) ר' שמואל אויערבאך בשיחה עם הרב שמואל אריה לוין (3) ר' שמואל אויערבאך בשיחה עם הרב שמואל אריה לוין (4) ר' שמואל אויערבאך בשיחה עם הרב שמואל אריה לוין (5)