במעמד כל החסידים הציג האדמו"ר את ההיתר של הגר"מ שפרן לפנות לערכאות, וגם את כתב עיכוב הביצוע שניתן ע"י ביה"ד לענייני ממונות בירושלים בנשיאות הגרא"ד לוין • להפתעת כל התחזיות, הודיע האדמו"ר "נלך בדרך אבותינו שהוא דרך השלום, וניקח את שם ההיכר 'באבוב-45' שהוא אינו שם לוואי" • האדמו"ר הדגיש כי בכדי שהפס"ד יתקיים מוכרח שיהיה שלום • האזינו להקלטה והתמלילים המלאים >>

מעמד קרית סימן ההיכר באבוב 45. צילום מאיר הלטובסקי (12)

אלפי חסידים השתתפו אמש ליל ג' בערב בכינוס רבתי לאחר שהוכרז כי כל בני קהילת באבוב-45 יתאספו למשמע דברי האדמו"ר אודות קיום הפסק.

לאור פסה"ד שיצא בתחילת חודש אלול האחרון ובו נפסק נגד החסידות בנושאים שונים, התעוררה לאחרונה סערה רבה בנוגע קיום הפס"ד ואף התפרסמו מכתבים מאת גדולי ישראל בגנות הפס"ד. כפי שפרסמנו אמש, הגאון רבי משה שטערנבוך שליט"א ראב"ד ביד"צ עדה החרדית כינה את הפס"ד "תמוה", ולמכבתו החריף הצטרף מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א שהדגיש את גודל מעלת השלום, וכתב כי הפס"ד הלזה הוא היפך השלום.

בזמן המיועד, התמלאו חיש כל שלושת אלפי מקומות הישיבה בהמוני החסידים שזכו להיות ממקבלי הכרטיסים, מערך התחבורה הביא את החסידים מכל האזורים החרדיים, ואת שולחן הכבוד פיארו רבני החסידות וזקני נכדי האדמורי"ם מבאבוב זי"ע. המתח גאה באויר מרגע לרגע והדריכות שברה שיאים.

לאחר שהמשב"ק הרה"ח ר' שמחה פנחס שטראהלי הי"ו פתח את המעמד והסביר את מטרת הכינוס, התחיל כ"ק מרן האדמו"ר מבאבוב-45 שליט"א את נאומו, ולהלן יובאו תקציר ועיקרי הדברים:

האזינו:

"כשעומדים אנו בזמן כזה כאשר יש לפנינו שתי מהלכים שאנחנו יכולים לקחת אני רוצה לשוחח עם אנ"ש בעניין, הנה בר"ח אלול כשיצא הכתב בוררות בהנידן 'באבוב', אמרתי אז שנשמע לדעת גדולי ישראל מהו הדבר הנכון לעשות עפ"י דעתם דעת תורה, וביקשתי אז מהציבור לא להתעסק בזה, רק העסקנים שמניתי, וכך הוה, ב"ה הציבור במשך ימי חודש אלול ותשרי וגם לאחמ"כ לא עסק בכל העסק הזה, והעסקנים המסורים עברו לבתי גדולי ישראל ורבנים מפורסמים לשאול את חוות דעם בנוגע לקיום הפסק. והנני רוצה למסור לכם מה אמרו והורו גדולי ישראל:

מעמד קרית סימן ההיכר באבוב 45. צילום מאיר הלטובסקי (13)

"עצם הפס"ד היה אצלם מאוד לא מובן, ולכל אחד מהגדולים היה התבטאות אחרת, חלק אמרו שזה חד צדדי, אחרים אמרו שזה ממש עיות הדין, וכמה אמרו התבטאות יותר חריפים, היה כאלו מתוכם שאפילו אמרו שמותר ללכת לערכאות להוציא מהם צו מניעה.

"אחד מהפוסקים הכי מפורסמים בארץ ישראל הגאון הגדול רבי מנדל שפרן שליט"א אמר לי כשדברתי איתו, "מותר לפנות לערכאות לבקש צו מניעה נגד הפסק דין", ושאלתי אותו אם מותר לי לפרסם דברים הללו בשמו, וענה לי בברירות בוודאי כן, ואפשר אפילו להקליט את הדברים ולפרסמם.

גדולי ישראל אחרים הורו לנו שנפנה לבית דין היות והתגלו כמה ספיקות לגבי כשרותם של כמה מהדיינים, ואכן קבלנו מבי"ד הזמנה לכמה מהדיינים עם הוראה לעיכוב ביצוע.

מכתב בית הדין בירושלים (2)ההוראה לעיכוב ביצוע. המכתב המלא- בסוף הכתבה

למרות התמיכה נגד הבי"ד….

"ולאחר שיש לנו תמיכה רחבה נגד הבי"ד, אז היה אולי נכון, אכן לא לציית לפס"ד שהוציאו הבי"ד עלינו, אבל מצד השני יש חששות, שע"י אי ציות ייצא מכשולות, ומהליכה לערכאות תהיה ח"ו חילול ד', וכהיום כאשר מעמד בתי הדינים מאוד חלש, אי ציות על ידינו יביא עוד יותר לזלזל בבתי הדין, יהיה כאלו שיאמרו שבבאבוב לא צייתו לפסק דין, זה מלמד ומורה שלא צריכים לציית בכלל לבתי הדין, וזה יביא ח"ו למכשול, סתם אנשים לא יבחינו שכאן אצלינו יש היתר מיוחד, אלא יורו לעצמם בעקבותינו ללכת לערכאות וזה דבר אינו רצוי אצלינו.

והחשש השלישי שהיה לי, זה שבאם לא נציית לפס"ד, זה יגרום שאש המחלוקת תתלהט עוד יותר ח"ו.

האדמו"ר ציטט את המשנה "מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום", עם פירוש מדברי זקינו, ועוד דברי תורה נוספים.

מעמד קרית סימן ההיכר באבוב 45. צילום מאיר הלטובסקי (9)

בהמשך מנה האדמו"ר את הסיבות שיש לו לא לציית הפס"ד, א. הרי יש לנו תמיכה מגדולי ישראל לא לקיים את הפסק, ב. כבודו של חמיו כ"ק מרן אדמו"ר מבאבוב זצ"ל אשר לכולם כואב דכדוכה של נפש, שזה סיבה חזקה מאוד לא לציית. ג. ההשפלה שהציבור שלנו מרגיש מתוצאות הפס"ד, ולמה שנסכים לזה, בפרט אחרי הבעיות הגדולות שמחלוקת גרם להרבה משפחות במרוצת השנים.

הרי יש לפנינו שני צדדים חזקים אחת כן לציית והשנית לא לציית, אז התעמקתי בעניין הזה ביחד עם גיסי הגה"צ האבד"ק שליט"א, והגענו להחלטה זו, שאנחנו נעשה איך שחותני כ"ק האדמו"ר זצ"ל היה עושה בזמן כזה באם זה היה קורה אצלו, וזה ברור לי כשמש, שחותני או זקננו האדמורי"ם זצוק"ל, כפי שאנו ראינו את ההנהגות שלהם במשך השנים, בוודאי היה לוקחים הדרך הכי קרובה לשלום. ולכן זוהי החלטתנו ללכת בדרך השלום

מעמד קרית סימן ההיכר באבוב 45. צילום מאיר הלטובסקי (20)

"דאס איז נישט קיין השפלה, דאס איז דער באבוב'ער דרך"

"דאס איז נישט קיין השפלה דאס איז דער דרך פון אוזנערע אבות, דאס איז דער באבוב'ער דרך" זה אינו השפלה אלא זה הדרך בבאבוב, אך זה רק עבור שיהיה שלום מוחלט, אני אומר את זה ל'את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה', אנו לוקחים צעד זה רק בכדי להגיע לשלום, ורק אם יהיה שלום לגמרי- הפס"ד יתקיים, והמבין יבין.

"אנו נלך עם ההיכר הזה 45, כפי שאמרתי מקודם אנו לא מסתכלים על זה כהשפלה, וזה אינו שם לויה אלא היכר בעלמא, וציין בדרך צחות שמרומז בזה הדרך של כ"ק מרן האדמו"ר זצ"ל 'ונחנו מ"ה…'

בסיום דבריו עבר האדמו"ר לדבר בשבח הקהילה עם כל ענפיו הנרחבים ברחבי העולם ואת המוסדות המפוארת עם כ4500 תלמידים ותלמידות, אך אנו חייבים כעת להתקדם לבנות את בית מדרשינו, ויש כבר כמה מליונים שהובטח ע"י נגידי החסידות, ומקווים שבקרוב כבר נוכל להתקדם העבודות הבניה.

האדמו"ר התייחס לטרגדיה הנוראה שאירעה באותו הבוקר בירושלים, ובירך שבזכות שיהודים יילכו בדרך הישר ינצלו מפגעים רעים.

האדמו"ר סיים את נאומו ההיסטורי בברכה בציטוט הפסוק "ויעתק משם, ויחפור באר אחרת, ולא רבו, עליה; ויקרא שמה, רחובות, ויאמר כי-עתה הרחיב ה' לנו, ופרינו בארץ" ושנזכה ללכת בדרכי האבות תמיד.

לאחר נאום האדמו"ר פרץ הקהל האדיר בשירה וריקודים בראשות האדמו"ר, ורבני ודייני הקהילה יושבי שולחן המזרח.

מעמד קרית סימן ההיכר באבוב 45. צילום מאיר הלטובסקי (21)

בהמשך הוזמן לשאת דברים הרה"ג רבי שלמה פרישוואסער שליט"א אב"ד סאסוב לונדון ונכד מרן בעל הקדושת ציון זי"ע, שנסע במיוחד מלונדון לארה"ב להשתתף בכינוס הרבתי ההיסטורי.

הגר"ש פרישוואסער הרחיב זמן רב בשבחו של האדמו"ר והקהילה ומעלת ההחלטה שקיבל עליו האדמו"ר למרות שהיה בקלות יכול לעשות אחרת, והמסירות נפש שיש שבצעד הזה.

מעמד קרית סימן ההיכר באבוב 45. צילום מאיר הלטובסקי (27)

בערב לאחר הכינוס ההיסטורי הורה האדמו"ר לכל מנהלי המוסדות וגבאי בתי המדרש להחליף במוקדם האפשרי את השלטים והבלנקים וכו' את ההיכר, למרות שהם לא נכללו בפס"ד.

מכתב בית הדין לענייני ממונות בירושלים
מכתב בית הדין בירושלים (1)

מכתב בית הדין בירושלים (2)

מראות הוד מ'כינוס רבתי' בבאבוב 45

לצפיה בתמונות מוגדלות לחצו על התמונה

צילום: מאיר הלטובסקי