שבעים וחמש שנים לאחר שנפטר בנדודיו בימי מכאובי יהודי אירופה, ונטמן בחופזה בבית העלמין בוילנא שבליטא, הוקמה מצבה על קברו של מרן רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל בעל הברכת שמואל • מאות השתתפו תחת הכפור העז במעמד ההיסטורי והמרטיט של הקמת המצבה • הגרח"ש ליבוביץ שליט"א מראשי ישיבת פוניבז' התכבד בקריאת פרקי תהילים בעת הקמת המצבה והמשגיח הגר"ד סגל נשא דברי חיזוק והתעוררות • לאחר מכן מסר הגרח"ש ליבוביץ שיעור במשנת בעל ההילולא, וסעודה מפוארת נערכה לכבוד המעמד