הביקור המיוחד והנדיר נערך לרגל חנוכת הבנין "בית נפתלי הערץ וראכיל" שנבנה ע"י הר"ר פייוויש שפירא הי"ו • האדמו"ר מבעלזא שליט"א קבע מזוזות בפתח הבניין ששופץ אשר הינו הראשון שנבנה עבור הארגון החשוב לפני כשישים שנה. מנהלי המוסד סיפרו כי על פי התיעוד בארכיוניהם, התרומה הראשונה למוסד ניתנה ע"י הרה"ק מהר"א מבעלזא זצ"ל •במהלך המעמד הגיעה גם הרבנית הצדקנית תליט"א וחילקה לבנות מטבעות "מעות חנוכה" מאת האדמו"ר שליט"א

התרגשות רבה אפפה את שכונת מאה שערים בירושלים באור ליום ו' האחרון, כאשר מאות בנות מוסדות "בית לפליטות" ובראשם ההנהלה ומשפחת הנדיב הנכבד רבי פייוויש שפירא הי"ו מחסידי בעלזא באנטוורפן קיבלו בכבוד את כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א, שהגיע באופן מיוחד ויוצא מן הכלל לבקר במוסד בסניף רחוב בהר"ן, לשאת נאום חיזוק לבנות המוסד, וכן לקבוע מזוזות בשערי הבנין המשופץ ברחוב חיי אדם שנתרם ע"י התורם החשוב לעי"נ הוריו, ונקרא ע"ש "בית נפתלי הערץ ואוהל ראכיל",

יצוין שבנין זה הינו הבנין הראשון בו התחילו המייסדים החשובים זצ"ל ויבחלט"א, בהכוונתם ועידודם של גדולי ישראל דאז מלפני מעל שישים שנה במפעל הצלת בנות ישראל שהגיעו ממחנות ההשמדה הנאצית, ומאז ועד היום התרחבו גבולי המוסדות פי כמה וכמה בהוספות בנייני פאר ענקיים ברחבי ירושלים ומפורסמים "בית לפליטות" ו"קרית בנות" שהצילו חייהן של אלפי בנות ישראל והקימו בתים נאמנים בישראל, ובנין זה שכיום משמש מחסה ובית עבור מעל 40 בנות קטנות בגילאי 9-10 יתומות וחסרות בית שופץ ונבנה מחדש בפאר והדר וביופי.

הרב חיים אלעזר רוזנפלד ממנהלי המוסד קיבל את פני כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א בדברי התרגשות וברכה בשם מאות הבנות, אח"כ מסר לכ"ק אדמו"ר שליט"א עשרות קוויטלך שנכתבו ע"י הבנות בו הביעו משאלות ליבן.

כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א נשא בפני מאות הבנות דברי חיזוק והדרכה משך דקות ארוכות, כאשר הזכיר מהותה ודמותה ותפקידה של בת ישראל כשרה, ושכרן הרב של בנות המתחזקות בצניעות ושמירת שב"ק, דברות קודש אלו שנאמרו בלשה"ק השאירו רושם עז על הבנות וכל המשתתפות.

אח"כ נשא דבריו הרב משה יונה רוזנפלד מנהל המוסדות בו הביע את דבר המעמד המרגש בהזכירו את המייסד הגדול כ"ק אדמו"ר הגה"ק מתולדות אהרן זי"ע נשיא המוסד שהשבוע חל יומא דהילולא דיליה, שהתחיל בהצלת בנות ישראל, ותלמידו הנאמן אביו הרה"ח רבי נפתלי רוזנפלד ז"ל שמסר נפשו להצלת בנות ישראל מעל יובל שנים, ע"פ ברכתו ועידודו של כ"ק מרן הגה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע שנתן את התרומה הראשונה עבור המוסד.

כ"ק אדמו"ר שליט"א עבר לבנין המשופץ וקבע מזוזה בשער הראשי, אח"כ כיבד את הנדיב ובני משפחתו בקביעות מזוזות בחדרים, והעניק להם בקבוקי יין לברכה.

במהלך המעמד הגיעה גם הרבנית הצדקנית מבעלזא תליט"א שהרעיפה ברכות לרוב על הבנות וחיזקה את לבבן וחילקה להן מטבעות "מעות חנוכה" מבורכות.

המעמד ההיסטורי השאיר רושם עז ובל יימחה על הבנות וכל המשתתפים. יצוין שבהתחלת המעמד הגיע כ"ק מרן גאב"ד ירושלים הגרי"ט ווייס שליט"א לקבוע מזוזה בשער הבנין ולהשתתף במעמד המרומם, בנאומו הזכיר הגאב"ד שליט"א את ידידותו הרב עם הר"ר הערצל שפירא ז"ל בעת מגוריו באנטוורפן והביע התפעלותו מהיופי וההדר שהושקע בבנין המשופץ.

צפו בגלריה מרהיבה שתיעד אנשיל בעק