כתב JDN יצא אל הכרמים ואל השדות להביא את ניחוחות לעירוניים והתעשייה • בפנים: זמירת הכרמים, השבוע

הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע: שבוע לאחר הניצנים הראשונים בארץ, הגיעה עת הזמירה. כתב JDN בשטח יצא לתעד בכרמים את הזמירה בעיצומו של חורף מבורך.

עוד ב-JDN:

[postim]

קצת העשרה?

זמירה וזמרה הן מאותו השורש: ז.מ.ר. כאשר הפרחים פורחים – השלב האחרון שלפני הזמירה – מתחילים העופות לזמר.

בגלרייה – זמירת הכרמים השבוע

P2070099 P2070101 P2070102 P2070121 P2070098 åÄàÿàÜ (1) åÄàÿàÜ äïÿì éåàì àåÄàÿ (1) äïÿì éåàì àåÄàÿ (2) äïÿì éåàì àåÄàÿ (3) äïÿì éåàì àåÄàÿ (4) äïÿì éåàì àåÄàÿ P2070086 P2070087 P2070088 P2070089 P2070090 P2070091 P2070094 P2070095