הבוקר הגיעו רבינו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט''א ומרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א למעמד התפילה האדיר של אלף ילדי ישראל למען תורמי קרן ההסעות של החינוך העצמאי. לפנ"כ נשא דברים הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטין שליט"א • הגאון רבי יעקב הלל שליט"א אמר עם רבבות ילדי ישראל שני פרקי תהילים פסוק בפסוק כפי שהורה רבינו מרן שליט"א פרקים י"ג וקמ"ב • לאחר מכן בירך מרן ראש הישיבה שליט"א "הקב"ה יעזור לכל התורמים שיתברכו בכל טוב בכל הענינים ובני חיי ומזוני" וכן בירך את אלף הילדים "כל הילדים יצמחו לתפארת בישראל"