כל הכבוד
מכיר מקרוב את פעילותיהם הברוכות של אירגון "רפואה וחיים".
רב תודות