בשעה בה עיני כל נשואות לשלג בצפון ובירושלים תיעד הצלם יהושע פרוכטר את מראה הגלים המתנפצים אל החוף באשדוד • הרוחות העזות מחליפות את גווני השמים בענני גשם ושלג ומים התחתונים מאיימים לכבוש את רצועת היבשה אלמלא 'האומר לים עד פה תבוא'