ביום הרצח הנוראה במרכול הכשר התקיימה במרחק כ50 ק"מ מהטבח מעמד מרגש ומיוחד של הנחת אבן פינה לבית מדרש שע"י ישיבת נובהרדוק, כמה ימים לאחר מכן עלו רבני הישיבה לארץ ישראל ושאלתם בפיהם האם להמשיך?

קהילת נוברדוק בצרפת ידועה כשמורת הטבע של בית המוסר הליטאי אותה הקים לפני כשישים שנה הגה"צ רבי גרשון ליבמן זצ"ל כשכניצל מהתופת האיומה של אירופה הנאצית במסירות נפש הקים את פנינת הישיבות בעיירה בוסייר שבצרפת כתעתיק של הישיבה בנובהרדוק שבליטא עם דגש על לימוד המוסר ועבודת המידות.

הישיבה שבבוסייר מונה כמאה תלמידים אשר חלקם מבני ארץ ישראל העולים ומתעלים בתורה ויראת שנמים במקום זה.

מבני הישיבה שוכנים בבתי עץ ישנים בתוך שדות מוריקים אך החורף האחרון לא יכול להם ותקרת בית המדרש קרסה . בצעד קשה קנתה הישיבה אהל ענק מניילון שהפך ביום אחד לבית מדרש ובו שוכנים הבחורים בקור האירופאי העז .

לפני כחודש ביום הטבח הנוראה התקיימה כחמישים ק"מ מהמקום מעמד הנחת אבן הפינה לבית מדרש גדול ומפואר אך הימים שלאחריו הביא איתם את הבשורה הקשה על הירצחם על קידוש השם של שני ידידי הישיבה בטבח בפריז.

ראש הישבה הגאון רבי נתן יברא שליט"א והרה"ג רבי מרדכי שוורץ עם רבני הישיבה עלו לארץ ישראל וביקרו במעונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ושאלתם בפיהם מה עושים האם להמשיך הלאה או להעתיק את הישיבה לארץ ישראל? שענו פה אחד המשיכו ביתר שאת וביתר עוז חזקו את הישיבה ואת התלמידים.

גלריה תמונות מביקור וממבני הישיבה ווידאו ממעמד הנחת אבן הפינה – צילום: דב קורלנסקי