ההתלהבות וההיענות בציבור לקריאתם של גדולי הדור לפעול למען רשימת יהדות התורה והשבת, נראית בגאון בראש חוצות • בקריות החרדיות באשדוד מתפארים בציות לדבר ה', ומפרסמים בכל מרפסת את שלטי הבחירות של ג' וש"ס • גלריה