עשרות זוגות שבוחרים להינשא דווקא בחודש אדר, זוכים לאווירה שמחה ורעננה יותר בשמחתם, ברוח החג השמח בשנה - פורים, בריקודי שמחת החתן והכלה ניתן לראות תחפושות, ריקודים מיוחדים, וכדומה, בראש חודש אדר שימחו שלישיית 'המשמחים' בחתונה שנחוגה בבורו פארק החרדית בדמות שלשה דובונים מרקדים • ככה זה נראה

שלשת הדובים שלשת הדובים (1) שלשת הדובים (2) שלשת הדובים (3) שלשת הדובים (4) שלשת הדובים (5) שלשת הדובים (6) שלשת הדובים (7) שלשת הדובים (8) שלשת הדובים (9) שלשת הדובים (10) שלשת הדובים (11) שלשת הדובים (12) שלשת הדובים (13) שלשת הדובים (14) שלשת הדובים (15) שלשת הדובים (16)