המשפיע הגה"צ אלימלך בידרמן שליט"א בהתבטאות מרגשת: סניגורן של ישראל הרה"ק מברדיטשוב זיע"א היה עושה מטעמים מקייטנות השבת של "רפואה וחיים"

קייטנת שבת הגדול של רפואה וחיים בהשתתפות רבי אלימלך בידרמן (4)

בתחושת שליחות ובסיפוק רב ציינו בשעות הלילה המאוחרות של מוצ"ש, מנכ"ל האגודה הרב ברוך הימל הי"ו ומנהל אגף החניך המיוחד הרב נפתלי ויינברגר הי"ו את סיומו של מבצע קייטנת שבת הגדול. המסכמת למעשה את שרשרת עונת קייטנות החורף, כאשר השבת הנוכחית נערכה בהיקף גדול במיוחד ולכן הועברה לקמפוס המרווח במושב נחלים.

מי שראה את מאות הילדים החולים והמוגבלים ששהו בקמפוס של מושב נחלים לא נשאר אדיש למחזה האצילי והעילאי הנרקם בין שבילי המתחם המרווח ורחב ידיים, על מרבדי הדשא הירוק, סובבו וטיילו ברוגע ובנחת במהלך כל השבת מאות הילדים עם המתנדבות היקרות כשהם זוכים בכל רגע ורגע לאינסוף הפעלות, משחקים וחוויות כפי שרק ברפואה וחיים יודעים להעניק לכל חניך שיחוש מיוחס ומיוחד במיוחד!

ההפתעה הרוחנית הגדולה הגיעה בערב שבת, שעתיים לפני כניסת השבת זכו הילדים וצוות המתנדבים לביקור חיזוק ע"י המשפיע הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א.

האורח רבי אלימלך בידרמן שליט"א הגיע לחזות במו עיניו בחסד הגדול, וברגע שנחשף לראשונה למימד העצום של היקף פעילות קייטנות השבת של אגודת רפואה וחיים ניכרה התרגשות רבה על פניו וגם הביע בפני ההנהלה תרעומת קלה… על כי לא זכה עד כה לבוא לראות ולהוקיר וליטול חלק בעשייה מבורכת זו שזכותה גדולה לעורר רחמים וחסדים על כלל ישראל היא ובוודאי מעוררת בשמים את סנגורן של ישראל הרה"ק מברדיטשוב אשר ירקח מטעמים משבת זו ויעיד בשמי מרומים כי מי כעמך ישראל המסייעים לנשמות גבוהות אלו.

האורח חיזק בחום את ידי העוסקים במלאכה, ולרגעים היה קשה לו להתבטא במילים נוכח החמימות והאהבה הנושבת מהצוות כלפי הילדים, כן ציין בפני הרב הימל כי עז רצונו וחפצו להשתתף בשבת כזו, וברצונו לקחת בפעילות הנערכת מעת לעת, כיון שרואה זכות עצומה וסגולה נפלאה להתעסק בפעולות אלו להשפיע שפע רחמים וחסדים על כל המתנדבים והמסייעים.

לסיום עברו המתנדבים יחד עם כל הילדים המיוחדים בפני האורח רם המעלה תוך כדי שהוא מתעניין באורך רוח ומעניק חמימות אבהית ואישית לכל חניך ובמאור פניו מקרין עליהם מהודו ומאציל ברכות פיו לכל ילד אישית.

המתנדבות זכו אף הן לדברי חיזוק וברכות רבות ומיוחדות על הזכות הגדולה להיות חלק ממערך החסד הנשגב ברפואה וחיים.