הגר"ח קנייבסקי בניחום אבלים אצל הגר"א כהנמן

אחד מראשוני המנחמים בבית נשיא ישיבת פוניבז' הגר"א כהנמן שליט"א היה דודה של הרבנית אלישבע ע"ה מרן שר התורה הגר"ח קניייבסקי שליט"א שהתעכב שעה ארוכה בניחום האבלים והאריך במעלותיה של הרבנית ע"ה עוד מימי ילדותה בצל אביו הסטייפלר זצ"ל שהיה סבה ואביה הגרח"ש ברמן זצוק"ל ראש ישיבת פוניבז'.

[postim]

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו