גולש JDN משכונת הבוכרים בירושלים צילם בשעות הבוקר המוקדמות את השכונה שהתכסתה בשכבה לבנה • הגן הצהוב הופך לגן לבן...

גולש JDN שביקש להישאר בעילום שם, שלח לנו תמונות שצילם בשכונתו, שכונת הבוכרים. הוא הרחיק לכת מרחוב יחזקאל עד רחוב בר אילן ותיעד את כל הדרך – הלבנה.

לדבריו, התמונות צולמו הבוקר, בשעה שש וחצי בערך. שימו לב איך הגן הצהוב נהפך לגן לבן…

יש לכם גם תמונות מהשלג? תשלחו אלינו ונפרסם! (ואל תשכחו לרשום על השלג את האותיות JDN… 🙂 )

שלג בירושלים, שכונת הבוכרים שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (1) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (2) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (3) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (4) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (5) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (6) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (7) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (8) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (9) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (10) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (11) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (12) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (13) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (14) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (15) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (16) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (17) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (18) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (19) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (20) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (21) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (22) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (23) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (24) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (25) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (26) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (27) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (28) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (29) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (31) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (32) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (33) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (34) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (35) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (36) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (37) שלג בירושלים, שכונת הבוכרים (30)