חברי בד"צ העדה החרדית בירושלים, דנו בפתרונות ההלכתיות בנוגע לתוכנית של משרד הדתות לקבורה רוויה • הדיון הדחוף נקבע מאחר והממשלה החליטה לא להקצות יותר קרקעות לקבורת שדה כפי מנהג ישראל שנות דור, ומתוך מטרה למציאת פתרון מהיבט הלכתי ירדו חברי הבד"צ לשטח לבדוק מקרוב את הפתרונות המוצעים על ידי ראשי החברא קדישא

חברי הבדצ ירדו לשטח עם ראשי החברה קדישא לדיון במצוקת הקבורה (1)

חברי הבד"צ של 'העדה החרדית' ירדו אל מתחת לאדמה לבחינת פתרונות הלכתיים לקבורת כוכים. מציאת הפתרון דוחקת את העוסקים במלאכה מאחר והממשלה החליטה כי לא יוקצו יותר קרקעות לקבורת שדה בערים הגדולות וסביבתן, כפי שנהוג בקהילות ישראל מזה שנות דור. כתחליף, מקדם משרד הדתות תכניות שונות לקבורה רוויה, חלקם מקובלים על מרבית פוסקי ההלכה וחלקם רק למיעוטם.

בתכנית משרד הדתות מוצעות מספר אפשרויות לקבורה רוויה. האפשרות הראשונה על ידי "קבורת מכפלה": קבורה זו נעשית בעומק הקרקע. החברה קדישא כורה קבר, הנפטר הראשון נקבר בתחתית הקבר, הוא יכוסה באבני הגולל ובעפר, ועל גבו ייטמן הנפטר השני. האפשרות השניה על ידי "קבורת סנהדרין (קומות)": קבורה זו נעשית בתוך אולמות קבורה, הנפטר מוכנס על ידי מיטה מיוחדת לתוך כוך כדוגמת "קברי הסנהדרין", שנחשפו בירושלים ובמקומות אחרים ברחבי הארץ. האפשרות השלישית על ידי "קבורת רמה": הקבורה נעשית במבנה רב-קומות, כאשר בכל קומה אפשר להביא את הנפטר לקבורה בקבורת שדה הנחשב כך גם בהגדרותיו ההלכתיות בזכות חיבור רציף של אדמה בשיעור הנדרש. אפשרות נוספת היא על ידי "קבורת על": קבורה זו נעשית כאשר בן משפחה מבקש להיקבר מעל נפטר בן משפחתו הקבור בקבר בודד בקבורת שדה.

לאור זאת פועלים ראשי ומנהלי חברה קדישא הכללית בכל המישורים למציאת פתרון להמשיך ולקבור לפי ההלכה הצרופה וכפי מנהגי הקבורה היהודית. ולשם כך ירדו חברי הבד"צ העדה החרדית, במורדות הר המנוחות, בין הכלים הכבדים החוצבים בהר כדי לבדוק מקרוב הפתרונות המוצעים. משך שעה ארוכה שהו הרבנים באזור ושוחחו עם המהנדסים, הקבלנים ועם מנהלי החברה קדישא שהציגו את הפתרונות והשאלות ההלכתיות העולות מהם, תוך כדי עיון והעלאת השאלות המציאותיות וההשלכות המעשיות לגבי הלכות קבורה וטומאת כהנים.

קרא עוד:
[postim]

ביום המחרת התכנסו כל חברי הבד"צ בראשות כ"ק מרן גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס שליט"א וכ"ק מרן ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך שליט"א בלשכת הבד"צ לדיון בנושא. בפני חברי הבד"צ הופיעו ראשי ומנהלי החברה קדישא שהציגו את הבעיות ואת הפתרונות המוצעים על ידם.

במשך שעה ארוכה דנו הרבנים ושמעו את דברי ראשי ומנהלי החברה קדישא שהציגו את המצב בכל חלקות הקבורה בעיה"ק ירושלים בהר הזיתים והר המנוחות, ואת הקשיים שהשלטונות מערימים על הקבורה כהלכה בקבורת שדה רגילה לא בקומות ומכפלות.

עם סיום מושב הבד"צ הורו הרבנים לראשי החברה קדישא למצות את ההליכים מול כל הגורמים הרלוונטיים למצוא פתרון קבורת שדה כהלכה ליראי ה' ושומרי תורה ומצוות הנאמנים להלכה ומסורת הקבורה בישראל, ולהפעיל כל לחץ ציבורי אפשרי לשם כך, שיבינו כל הגורמים בדבר כי הוא בנפשה של היהדות החרדית הנאמנה, תוך כדי תקוה טובה שהדבר יצלח וימצא הפתרון שיפתור את הבעיה.