חצי יובל להתחדשות 'חברת התהלים העולמית' על הר ציון

עשרות יהודים התכנסו באסרו חג שבועות לסעודת מצווה על הר ציון, לכבוד הילולת דוד המלך ולציון "חג חברת התהלים העולמית" • את שולחן המזרח בהתוועדות פיארו: הגה"ח רבי זאב דב סלונים שליט"א, הרה"ג משה צבי היילפרין שליט"א, הרב דייטש שליט"א, הרב אברהם הכהן הולנדר שליט"א ועוד • גלריה

חצי יובל להתחדשות 'חברת התהלים העולמית' על הר ציון (3)

זו השנה השבעים ושלוש בה "חברת התהלים העולמית" מקיימת אירוע מיוחד באסרו חג שבועות – וגם השנה התכנסו עשרות יהודים לסעודת מצווה על הר ציון, לכבוד הילולת דוד המלך ולציון "חג חברת התהלים העולמית" כתקנת קודשו של הרבי הריי"צ זי"ע.

במרכז ההתוועדות ניצבים חברי המניין הקבוע שזוכים ליישם את פקודת הרבי (רשימות קונט' נ"ב): "בתפילותיהם, תהילות נעים זמירות ישראל, יגנו על בני ישראל ויפעלו בעד ניצחון היושר והצדק ולהקלת חבלי משיח". אלא שהיום, נאמר ספר התהלים ברגש מיוחד וברוב עם הדרת (דוד ה)מלך.

כל מי שאי פעם השתתף במעמד זה יעיד על האווירה הנדירה והעילאית השולטת בו. שעה שבה רצינות, קדושה מרטיטה ושמחה פנימית משמשים בערבוביא. ההתכנסות נפתחת ב"תהילות נעים זמירות ישראל" המשתפכות ברגש מפי הציבור הגדול ונמשכת בסעודת מצווה חגיגית "דא היא סעודתא דדוד מלכא משיחא".

חצי יובל להתחדשות 'חברת התהלים העולמית' על הר ציון (2)

נופך מיוחד נוסף השנה במלאות חצי יובל – 25 שנים בדיוק – לאותם רגעים מופלאים אפופי מסתורין, בערב שבועות תש"נ – כשהרבי מליובאוויטש זי"ע השתטח על הציון הק' של הרבי הריי"צ זי"ע ולפתע יצא וקרא למזכירו וביקש להורות באופן מיידי להנהלת ארגון כולל חב"ד בראשות הרה"ח ר' שלום הלוי דוכמן, להשיב עטרה ליושנה ולהחזיר את "חברת התהלים העולמית" על מתכונתה המקורית במתחם ציון דוד המלך. הרבי המתין לקבלת תשובה ומיד כשדווח שההוראה התקבלה (דקות ספורות לפני התקדש החג בירושלים) שב הרבי אל הקודש פנימה – ויהי לפלא. ואכן באסרו חג השבועות תש"נ כבר התייצב המניין בהר-ציון ומיני אז לא פסק קול התהילות, בהתמדה מידי יום פוקדים חברי המניין את המקום ומסיימים יחד את כל התהלים, כתקנת הקודש של הרבי הריי"צ מלפני ע"ג שנים (בשנת תש"ב).

חצי יובל להתחדשות 'חברת התהלים העולמית' על הר ציון הרב סלונים

את שולחן המזרח בהתוועדות פיארו בנוכחותם: כבוד רב מרכז העיר ירושלים וחבר בי"ד רבני חב"ד הגה"ח רבי זאב דב סלונים שליט"א, שבדבריו הדגיש את הזכות הגדולה של חברי המניין ושל הנהלת כולל חב"ד לשמור את משמרת חברת התהלים על סגולותיה המיוחדות. על דבריו הוסיף גם יו"ר "איגוד הצאצאים" ורב ביהכנ"ס חב"ד בשכונת בית ישראל בירושלים הרה"ג משה צבי היילפרין שליט"א דברי שבח לחברי המניין המכתתים רגליהם ועולים להר ציון בכל מזג אויר בהתמדה מעוררת התפעלות. הרב היילפרין העלה על נס את זכר אביו הגה"ח הרב שמואל אלעזר זצ"ל, שנהג במשך כל השנים ללוות מקרוב ולעודד את 'חברת התהילים העולמית' והשתתף במסירות מידי שנה בהתוועדות אסרו חג בהר ציון. כן השתתף הרב דייטש שליט"א חבר הנהלת כולל חב"ד, ששיתף את הקהל באותם רגעים בהם לפני 25 שנה הוא נקרא אל הדגל, בהוראה הדחופה והמפתיעה מהרבי, ומאז זכה הרב דייטש לנווט את הפעילות במסירות רבה כל השנים.

חצי יובל להתחדשות 'חברת התהלים העולמית' על הר ציון הרב הלפרין

עוד נשאו דברים המגיד הירושלמי, פה מפיק מרגליות, הרב אברהם הכהן הולנדר שליט"א שבסגנונו המיוחד שרטט את הקשר הפנימי בין דוד המלך ו"עיר דוד" לארגון החסד כולל חב"ד ופעילות חברת התהלים העולמית; אחריו נאם הרב יוסף ברגר שליט"א מחבר עלון "פנינים" שדיבר בהתלהבות על קדושת המקום הנשגב, על חשיבות שמירת קדושתו וצביונו ועל כך שזכינו ב"ה בשנים האחרונות לראות נוכחות גוברת של מתפללים יראי ה' הפוקדים את המקום ושופכים שיח על קברו של "דוד מלכא משיחא", פעולה שבוודאי מקרבת את הגאולה.

חצי יובל להתחדשות 'חברת התהלים העולמית' על הר ציון הרב הולנדר

סביב שולחנות ערוכים כיד המלך התוועדו אישים בולטים מקרב משפיעי וחסידי חב"ד שנשאו דברים בשבח תקנת הקודש בה מתקיים גם עניין "מושיבים ישיבה על קברו" ושפתי דוד המלך מדובבות עם תהילותיו הקדושות "להגן על עם ישראל… והקלת חבלי משיח".

חצי יובל להתחדשות 'חברת התהלים העולמית' על הר ציון (5)

פרקי שירה וזמרה נשמעו מפי החזן הרב מאיר צ'צ'יק בצוותא עם הרב הולנדר שליט"א ותודת כולם ניתנה למארגן ההתוועדות והמשגיח המסור של חברת התהלים העולמית הרב אפרים פרוס ועוזרו ר' שמואל מנדלסון. בהתוועדות נשמעו גם סיפורים מפעימים ומופתים המתגלגלים סביב ה'חברה' ופעילותה. פעמים אין ספור הוכח במוחש כיצד בזכות תקנת קודש זו נושעים רבים בבני חיי ומזוני רוויחי.

חצי יובל להתחדשות 'חברת התהלים העולמית' על הר ציון (4)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו