בישיבת מאור התלמוד נמצאים כרגע כנראה בהכנות האחרונות למגבית פורים • אז איך 'מרביצים' בבחורים את תורת השנור כמו שצריך? • גלריה מיוחדת

צילום: חגי בראון

תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (1)

תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (2) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (3) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (4) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (5) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (6) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (7) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (8) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (9) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (10) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (11) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (12) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (13) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (14) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (15) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (16) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (17) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (18) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (19) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (20) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (21) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (22) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (23) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (24) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (25) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (26) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (27) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (28) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (29) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (30) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (31) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (32) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (33) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (34) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (35) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (36) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (37) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (38) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (39) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (40) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (41) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (42) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (43) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (44) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (45) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (46) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (47) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (48) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (49) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (50) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (51) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (52) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (53) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (54) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (55) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (56) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (57) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (58) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (59) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (60) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (61) תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון) (62)

תת מאור התלמוד. פורים (צילום חגי בראון)