חג הפורים הוא ללא ספק חג הילדים • קבלו גלריה צבעונית ומחופשת של ילדים בבני ברק לקראת החג עצמו • תהנו

צילום: שוקי לרר

פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (1) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (2) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (3) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (4) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (5) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (6) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (7) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (8) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (9) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (10) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (11) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (12) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (13) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (14) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (15) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (16) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (17) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (18) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (19) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (20) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (21) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (22) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (23) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (24) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (25) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (26) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (27) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (28) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (29) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (30) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (31) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (32) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (33) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (34) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (35) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (36) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (37) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (38) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (39)
פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (41) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (42) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (43) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (44) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (45) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (46) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (47) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (48) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (49) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (50) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (51) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (52) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (53) פורים בבני ברק. חג הילדים (צילום שוקי לרר) (54)