הבוקר נערך בבית העלמין סגולה בפתח תקוה, מעמד קידוש בית החיים 'חלקת חרדים' על ידי רבני ומתנדבי וראשי חברה קדישא בני ברק, ובראשם הרב יצחק וייס, הרב רפאל רוטשילד והרב נח שטיינמן • בתום המעמד איחלו המשתתפים זה לזה שבמהרה נזכה לגאולה שלימה בה יקיצו וירננו שוכני עפר