אלפי חסידי סאטמאר קיבלו עליהם ועל זרעם במעמד כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א, שורה של תקנות לגדור ב'גדר' ולעמוד בפרץ מול כלי המשחית הטכנולוגיים • מנכ"ל המוסדות הכריז כי בשנת הלימודים הבעל"ט יחייבו התקנות את כל הורי התלמידים במוסדות

כינוס נצח ישראל נגד פגעי האינטרנט בקרית יואל (7)

אלפי תושבי קרית יואל, קיבלו על עצמם בעוז ותעצומות להשאר נאמנים לתורה, ולקיים את התקנות בעניני טכנולוגיה, באסיפה ההיסטורית שנערכה בתחילת השבוע (יום א') תחת הכותרת המחייבת "נצח ישראל" בראשות האדמו"ר מסאטמאר שליט"א.

הכינוס התקיים כאמור ביום ראשון לפר' קרח תשע"ה בהיכל בית המדרש הגדול בעיר כאשר כל בניין בית המדרש כולל החדרים הסמוכים, הגלריות והמרפסות משלושת הצדדים מלאים עד אפס מקום באלפי תושבי העיר שנאספו לגדור גדר ולעמוד בפרץ ולקבל על עצמם את התקנות שתיקנו בכח התורה ובכח הקהילה בענינים החמורים האלו. כמו כן התבסס הכינוס כעידוד וחיזוק לאלו שמקיימים את התקנות של הקהילה והמוסדות.

מה נהדר היה המראה לראות את כינוס הצדיקים נאה להם ונאה לעולם, כאשר זקנים עם נערים אנשים מכובדים, בעלי בתים חשובים, אברכים יקרים
בחורי חמד מהישיבה גדולה וצעירי הצאן תלמידי הישיבה קטנה, כולם נקבצו ובאו לך, לקבל עליהם ועל זרעם ולא יעבור להיות מגדרים בגדר חזק ואמיץ
שלא לתת לכלי המשחית להמשיך להשחית את כרם ישראל רח"ל.

כיו"ר הכינוס שימש הרה"ג ר' שמעון אברהם ראטה שליט"א מנהל רוחני בישיבה קטנה 'השיב משה' בקרית יואל, דברי פתיחה נאם הרה"ג ר' קלמן האלבערשטאם מנהל ישיבה לצעירים בווילאמסבורג וחבר וועד "לטהרינו". העסקן החשוב חבר הנהלת "גדר" ר' שלמה בוים סיפר מהתרשמותו האישית וממה שעיניו רואות בכל יום ויום בעת עבודתו במשרדי "גדר" לסנן את המכשירים והמחשבים ופירט בהרחבה את המעלות של ה"גדר". משא הכינוס השמיע הרה"ג פה מפיק מרגליות ר' דוד אלעווסקי שליט"א ר"י בית ישראל דגור ב"פ אשר הרעיש על החורבן והמגיפה הגדולה למי שלא משתמש עם גדרים סביב הכלים האלו.

במשא המרכזי נאם הרה"ג אבד"ק סאטמאר ווילאמסבורג שליט"א שתיאר מקצת מן הסיפורים מסמרי השער המגיעים אליו כמעט בכל יום ועל החוב המוטל על כל אחד ואחד לשמור על תקנות הקהלה. מנכ"ל המוסדות הרבני הנגיד ר' מאיר הירש דיבר בשם המוסדות והודיע כי כבר מתחילת שנת הלימודים הבאה יחול חוב על כל הורי התלמידים לשמור על התקנות.

התרגשות מיוחדת נרשמה בקהל האלפים כאשר האדמו"ר שליט"א חתם על תקנות הקהילה בכתב ידו וההבנה כי עם חתימת התקנות הגדולות בחותמו של מלך אין להשיב, וכל אחד מבני הקהילה חייב לשמור על התקנות.

כינוס נצח ישראל נגד פגעי האינטרנט בקרית יואל (39)

הרה"ג ר' שמחה שלום שטיינבערג שליט"א רב דביהמ"ד דברי חיים וחבר וועד הרבנים "גדר" הכריז את התקנות, ואלו הדברים אשר יעשה אותם וחי בהם:
א. היות שעצם השתמשות בטלפון חכם אסור בתכלית האיסור לכן מי שאין לו הכרח גמור להשתמש בזה אסור לו להשתמש אפי' עם מסנן של "גדר".
ב. מי שיש לו צורך גמור חובה עליו להשתמש בו רק ע"י "גדר" בלבד, ועליו לקנות גם מכשיר מיוחד בו ישתמש בביתו, ואסור לבני ביתו ולבניו להשתמש במכשיר החכם גם בארעי.
ג. אסור להשתמש במחשב בלי "גדר" במשרדים וכל אחד חייב לשמור לא לעבוד במקום עבודה בלי "גדר".
ד. נשים אסור להם להשתמש עם מכשירים האלו גם עם "גדר" בלי שום יוצא מן הכלל.
ה. כל מכשיר טלפון הן המכשירים הפשוטים והכשרים למהדרין והן המכשירים החכמים חייבים להיות עם חותם של "גדר" שזה על פי תקנות הקהילה.
ו. בבית אסור להחזיק מחשב גם בלי חיבור לאינטערנעט בלי שום יוצא מן הכלל.

התקנות האלו הם לדורות עפ"י תורה לעמוד בפרץ ולגדור גדר, ויש להם תוקף כמו כל תקנות קהילות בישראל ולא יעבור, והשי"ת יהיה בעזרינו, ע"ז באנו על החתום (חתימת יד קדשו).

לקראת נעילת הכינוס דיבר האדמו"ר שליט"א דברי נעילה וחייב את כולם בלי יוצא מן הכלל לשמור על התקנות במילואו ובירך את כל הקהל הקודש בברכת הקודש.

מלאים בהתרגשות ובהתעוררות נהרו האלפים בדרכם חזרה מהכינוס האדיר כאשר כל הקבלות טובות שקבלו יהיה תקנות למעשה ונצח ישראל לא ישקר.