במחנה אוהל ברוך ד'קראסנא נערכים בימים אלו פעילויות רבות לתלמידים לרגל ימי הקיץ • גם המדריך הראשי הרב שלמה שטיינמעץ הפעיל את התלמידים בכל כוחו ומרצו • צילום: JDN