אחותינו את היי לאלפי רבבה
ותזכו להמשיך ולהעצים ולהרחיב את מוסדות התורה והחינוך