היום בצהריים נערכה אסיפת נשיאות מפעל הש"ס, בביתו של הגאון רבי צבי דרבקין בבני ברק, בראשותם של כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז והגאון רבי גרשון אדלשטיין • הרבנים וראשי הישיבות שהשתתפו: הג"ר אליהו שמואל שמרלר; הג"ר יצחק זילברשטיין; הג"ר ברוך דוב פוברסקי; הג"ר שמואל רוזנגרטן; הג"ר ברוך מרדכי אזרחי; הג"ר יצחק ברטלר; הג"ר משה חדש; הג"ר דוד כהן; הג"ר נחום רוטשטיין; הג"ר דוב רבינוביץ; הג"ר מיכל זילבר; הג"ר שמחה הכהן קוק; הג"ר צבי רוטברג; הג"ר דוד יצחק שפירא; הג"ר נפתלי נוסבוים והג"ר חיים פיינשטיין • צילום: שוקי לרר