נשמח אם תביאו את רשימת שמות ראשי הישיבות משתתפי האסיפה.