כ"ק האדמו"ר מהורדנקא שליט"א ביקר בנופשון הקיץ של רפואה וחיים ואמר: "מעשי חסד אלו בוודאי מקרבים את הגאולה" • גם גאב"ד ז'נבה הגרא"י שלעזינגר הגיע לנופשון והתרגש למראה עיניו עד כי לא יכל לעצור בעד רגשותיו

החודש מסכמים בארגון רפואה וחיים, את שרשרת קייטנות הקיץ, השלישית ברצף, כאשר למעלה מ-340 ילדים מיוחדים זכו להשתתף במהלך שלושת השבועות האחרונים בקייטנות השבת של רפואה וחיים. במלון גלי צאנז ובקמפוס דרך תקווה בפתח תקווה.

מדובר בפרויקט קיץ מתוגבר אשר רפואה וחיים ראתה לנכון להוסיף ולהגדיל את הפעילות בעקבות בקשות חוזרות ונשנות של הורים רבים, המבקשים עזרה דוקא בימי שישי ושבתות הקיץ הארוכים. לפיכך אגף החניך המיוחד התגייס בכל המובנים על מנת לאפשר את רצף הפעילות המבורך המתקבל אצל המשפחות כאוויר לנשימה.

כ"ק האדמו"ר מהורדנקא שליט"א ממנצ'סטר מגדולי עמודי הצדקה והחסד בדורנו, ביקר את הילדים המיוחדים בנופשון ועמד נפעם ומלא התרגשות אל מול מלאכי החסד העושים עבודת קודש עם הילדים המיוחדים. הוא הביע את רחשי ליבו החמים באומרו שכל מה ששמע על פעילות רפואה וחיים הינה אפס קצהו מול מה שרואות עיניו בעומדו סביב קבוצת ילדים מיוחדים המטופלים באהבה, מסירות וחום אין סופי. די להביט בעיניו של ילד מיוחד ולראות את השמחה הנסוכה על פניו, ואין לך שכר גדול ממבט טהור ומאושר זה…

קרא עוד:
[postim]

"אשרינו שזכינו" הפטיר האדמו"ר באומרו כי "בוודאי פעילות זו מקרבת ומחישה את הגאולה השלימה שאליה מצפים אנו בימים אלו ובירך שנזכה במהרה לבוא הגואל ואז כל חולי ישראל יתרפאו, אכי"ר.
עוד זכו הילדים לקבל את פניו של גאב"ד ז'נבה הגאון האדיר רבי אברהם יפה שלזינגר שליט״א, המכהן גם כרב ואב״ד קהל ״בצל החכמה״ ירושלים.

הגרא"י שלזינגר הנודע כגאון בתורה ומורם במידות ובאצילות, וכמגיד מישרים ונואם בחסד עליון, כאשר בפיו מפיק מרגליות מתוקים מדבש ומנופת צופים, גם הוא התקשה לבטא את רגשי ליבו ההומים, במהלך ביקור החיזוק המרגש שערך במפעלות החסד של רפואה וחיים.

למראה עשרות רבות של ילדים וילדות מיוחדים ועבודת הקודש הנעשית עימם בשעות הפנאי, בהם מקלים מעט על ההורים המתמודדים כל יום עם נסיון וקושי עצומים, התרגש האורח הרם ועמד נפעם, כשהוא מביע את רגשותיו העזים בפני חברי ההנהלה אשר נכחו במקום, "אחרי שחוזים בפעילות הקודש הנעשית עם הנשמות הטהורות והמיוסרות הללו חשים תחושות מעורבות של כאב על אותן ילדים ומשפחות המתמודדות עמהם בגבורה, ובמקביל תחושת חסד ושמחה עצומה על המעשים הנעשים עימם בהתנדבות גמורה, ובמסירות של אהבה נפלאה" התבטא הגאב"ד בהשתאות ובסערת לב.

הגאב"ד שליט"א התבטא באוזני המנכ"ל הרב ברוך הימל, הרב יצחק רוט יו"ר הנהלת העמותה, והרב נפתלי ויינברגר מנהל אגף החניך המיוחד, כי במוסד כזה צריך כל כלל ישראל לזכות וליטול חלק בפעולות החסד הנעשים בו.

התרגשות גדולה אחזה בגרא"י שלזינגר ובכל המשתתפים בביקור, כאשר אחד הילדים המיוחדים ברכו כי יזכה בקרוב לביאת משיח צדקנו. לשאלתו של הרב מדוע הוא רוצה שהמשיח כבר יבוא, ענה הילד: "כי אז כבר לא נצטרך את רפואה וחיים…." ועיני כולם מלאו דמעות של ייחול ותפילה כי נזכה לכך לגאולת ישראל וישועתו בעגלא ובזמן קריב.