ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור רבים, כיבדו בנוכחותם ובדבריהם את קהל אלפי בני הישיבות הנופשים במגרת קעמפ 'בני תורה' בראשותו של הגרב"מ אזרחי שליט"א • צילום: שוקי לרר

מחנה בני תורה תשעה (1)

מחנה בני תורה תשעה (2)

מחנה בני תורה תשעה (3)

מחנה בני תורה תשעה (4)

מחנה בני תורה תשעה (5)

מחנה בני תורה תשעה (6)

מחנה בני תורה תשעה (7)

מחנה בני תורה תשעה (8)

מחנה בני תורה תשעה (9)

מחנה בני תורה תשעה (10)

מחנה בני תורה תשעה (11)

מחנה בני תורה תשעה (12)

מחנה בני תורה תשעה (13)

מחנה בני תורה תשעה (14)

מחנה בני תורה תשעה (16)

מחנה בני תורה תשעה (19)

מחנה בני תורה תשעה (20)

מחנה בני תורה תשעה (21)

מחנה בני תורה תשעה (22)

מחנה בני תורה תשעה (25)

מחנה בני תורה תשעה (26)

מחנה בני תורה תשעה (27)

מחנה בני תורה תשעה (28)

מחנה בני תורה תשעה (29)

מחנה בני תורה תשעה (30)

מחנה בני תורה תשעה (31)

מחנה בני תורה תשעה (32)

מחנה בני תורה תשעה (33)

מחנה בני תורה תשעה (34)

מחנה בני תורה תשעה (35)

מחנה בני תורה תשעה (36)

מחנה בני תורה תשעה (37)

מחנה בני תורה תשעה (38)

מחנה בני תורה תשעה (39)

מחנה בני תורה תשעה (40)

מחנה בני תורה תשעה (41)

מחנה בני תורה תשעה (42)

מחנה בני תורה תשעה (43)

מחנה בני תורה תשעה (44)

מחנה בני תורה תשעה (45)

מחנה בני תורה תשעה (46)

מחנה בני תורה תשעה (48)

מחנה בני תורה תשעה (49)

מחנה בני תורה תשעה (50)

מחנה בני תורה תשעה (51)

מחנה בני תורה תשעה (52)

מחנה בני תורה תשעה (53)

מחנה בני תורה תשעה (54)

מחנה בני תורה תשעה (55)

מחנה בני תורה תשעה (56)

מחנה בני תורה תשעה (57)

מחנה בני תורה תשעה (58)

מחנה בני תורה תשעה (59)

מחנה בני תורה תשעה (60)

מחנה בני תורה תשעה (61)

מחנה בני תורה תשעה (62)

מחנה בני תורה תשעה (63)

מחנה בני תורה תשעה (64)

מחנה בני תורה תשעה (65)

מחנה בני תורה תשעה (66)

מחנה בני תורה תשעה (68)

מחנה בני תורה תשעה (69)

מחנה בני תורה תשעה (70)

מחנה בני תורה תשעה (71)

מחנה בני תורה תשעה (72)

מחנה בני תורה תשעה (74)

מחנה בני תורה תשעה (75)

מחנה בני תורה תשעה (76)

מחנה בני תורה תשעה (77)