כבכל מרחבי ארץ ישראל, גם בעיר הקודש ירושלים יצאו התלמידים לימי חופשת בין הזמנים לאגור כוחות לקראת זמן אלול החדש • צפו בתמונות מן הנופש ואוירת בין הזמנים כפי שתועדו ע"י שוקי לרר ומצלמתו המשפחתית המורחבת למרגלות חומת עיר הקודש, בהר הזיתים ובפארק טדי