תלמידי “סקווירא” יצאו אל מחנה ‘בית יצחק’ שבהרי הקטסקיל, לפוש מעמל השנה כולה ולאגור כוחות לקראת ימי הרחמים והרצון • הנהלת ה’קעמפ’ הכינה מגוון תוכניות מרתקות בעבור התלמידים • צילום: JDN