מעל מאה זוגות תפילין וכשלוש מאות מזוזות נמסרו לבדיקה בטרם הפתיחה הרשמית • הלשכה מתנהלת בידי מנהל הרבנות הרב זלמן שמעון הכהן דערען שליט"א, בפיקוח ניהולי של הרב לייב ארטובסקי שליט"א, וצוות הסופרים והמומחים לסגירת בתים הם ר' יצחק זילבר שליט"א ור' אליהו דיקשטיין שליט"א

במעמד צנוע ורב רושם, נחנכה השבוע "לשכת הסת"ם המרכזי ברוסיה", בהשגחת "הרבנות הראשית לרוסיה" ובנשיאות רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א.

הלשכה תעניק שירות לקהילה הרחבה במוסקבה, וכן לרבני הערים ושלוחי חב"ד בכל רוסיה, ותבצע בדיקת ספרי תורה, תפילין ומזוזות, הכשרת סופרים ומגיהי סת"ם. זאת, בנוסף לצוות הקיים של אברכים העוסקים במלאכת הקודש בלשכה, ונותנים מענה לפניות הרבות של יהודים בענייני סת"ם. רק בחודש העבר, טרם פתיחתה הרשמית של הלשכה, כבר נמסרו בעקבות מבצע מיוחד שמתפרסם בכל מוסקבה, מעל מאה זוגות תפילין לבדיקה וכשלוש מאות מזוזות. מה שמוכיח את הצורך הגדול בלשכה כזו, שתמלא את ייעודה עם הקמת הלשכה וייסודה.

היוזם והעומד בראש הלשכה, רבה הראשי של רוסיה הגר"ב לאזאר, סייר במחלקות השונות ועמד מקרוב על עבודת הבדיקה, התיקונים ותפעול הלשכה בידי צוות מומחים. הלשכה מתנהלת בידי מנהל הרבנות הרב זלמן שמעון הכהן דערען, המנהל והמפקח ההלכתי של הלשכה הוא הרב לייב ארטובסקי המכהן גם כרב ביה"ס אינטלקט, וצוות הסופרים והמומחים לסגירת בתים הם ר' יצחק זילבר ור' אליהו דיקשטיין.

לאחר קביעת המזוזה בכניסה הראשית, ציין הרב הראשי בדבריו ש'דבר בעתו מה טוב', כאשר בחודש אלול ישנה התעוררות עצומה לבדיקת סת"ם כפי המובא בהלכה כצבירת זכויות לקראת השנה החדשה, והביע את ברכתו לראשי הלשכה להצלחה רבה וברכת השם על כל צעד ושעל.