הבוקר הגיעו רבני ארגון 'דרשו' להעתיר בתפילה עבור לומדי 'הדף היומי בהלכה' על ציון קדשו של בעל ה'חפץ חיים', לרגל יום ההילולא • לאחר אמירת הסליחות בהיכל ישיבת 'ראדין', עלו הרבנים להתפלל את התפילה המרוממת על ציון קדשו, והעתירו רבות לישועת הכלל והפרט • צפו בתמונות ראשונות מן המעמד הנשגב

999

6566