בימים אלה, בניית הסוכה הענקית בחצר בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" במרכז מוסקבה – נמצאת בעיצומה, והשנה צורף עוד שטח ענק בסמוך לחצר והסוכה הגדולה הוכפלה • עוד מאות מקומות ישיבה התווספו לקיים, וכאלף איש ישבו בע"ה יחדיו לסעודות החג ושבת בראשות המרא דאתרא והרב הראשי לרוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א – בסעודות המוענקות לכל דיכפין חינם אין כסף, בצורה מכובדת ובשפע רב