מאות מתלמידיו של הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל זקן ראשי הישיבות וראש ישיבת 'תורה אור' קראו הלילה פרקי תהילים בישיבה, לשם הובאה גופתו

ישיבת תורה אור באבל ישיבת תורה אור באבל (1) ישיבת תורה אור באבל (2) ישיבת תורה אור באבל (3) ישיבת תורה אור באבל (4)