המונים באמירת כל ספר התהלים בקבר דוד המלך בליל הושענא רבא • תיעוד

אל ציון קבר דוד המלך ע"ה בעיר העתיקה בירושלים, הגיעו בליל הושענא רבה, אושפיזא דדוד מלכא משיחא, חברי מניין "חברת התהילים העולמית" שע"י כולל חב"ד, ועוררו רחמים על כלל ישראל ביום המסוגל • צפו

כמידי שנה התאספו המונים רבים שנענו לקריאה הקדושה במסגרת מניין "חברת התהלים העולמית" שע"י כולל חב"ד וניצלו את הזמן שנחקק בקודש ע"י הרבי מליובאוויטש זי"ע, כעת רצון וזמן שיא לעורר רחמים על עם ישראל – ליל הושענא רבה, באמירת כל ספר התהלים בציון קבר דוד המלך.

מנהל פעילות קודש זו, איש כולל חב"ד הרב דייטש מזכיר את איגרת הקודש המיוחדת ששלח כ"ק האדמו"ר זי"ע להנהלת 'כולל חב"ד' בזה הלשון: "על פי הצעת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א [האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש], הנה הודענו פה [=בארה"ב] אשר חברת התהלים העולמית בירושלים, בליל הושענא רבה, תעורר רחמים לקבל פתקאות טבין, ולמחר ביום הושענא רבה תעשה 'מי שברך' בעד כל חברות התהלים שבעולם וחברים יחידים. ובוודאי ישתדל כהדר"ג שהכל יעשה כרצון מו"ח כ"ק אדמו"ר שליט"א. ומוסגר פה רשימת… להתברך בפרטיות".

לאורך כל השנים מקפיד כולל חב"ד לשמור על תקנת הקודש ולהחזיק מניין ת"ח המסיימים בכל יום ויום את כל ספר התהלים על קברו של דוד המלך – ובליל הושענא רבה מתקיים מניין מיוחד שמתכנס לתפילה משותפת ולקבל "פתקאות טבין" לעורר רחמים על הכלל והפרט. לאורך השנים הרבי זי"ע נהג לשלוח שמות לברכה לחברת התהלים העולמית בהזדמנויות שונות ובפרט בהושענא רבה.

לאור המצב בארץ הקודש ובעולם כולו, השנה באופן מיוחד נערכה ההתכנסות במוצאי שבת קודש, ליל הושענא רבה – תחילה בהתוועדות חסידית והמשכו היה באמירת כל ספר תהלים.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן